V mesecu juniju letošnjega leta povišanje cen na letni ravni za 1,8 % ter mesečni za 0,3 %

Vir: SURS

Cene so se v Sloveniji v juniju letošnjega leta v povprečju zvišale za 1,8 % – letna raven ter za 0,3 % na mesečni ravni. V prvi polovici leta 2019 je bila rast cen 2,4 %, v enakem obdobju leta 2018 2,0 %. Na zvišanje cen na mesečni ravni so najbolj vplivale višje cene počitniških paketov.

Primerjava cen med junijem 2018 in junijem 2019 kaže, da so se le te v tem 12 mesečnem obdobju zvišale za 1,8 %. V tem obdobju so se najbolj zvišale cene storitev za kar 2,9 %, cene blaga pa so se povečale za 1,2 %.

K letni inflaciji so 0,7 odstotne točke prispevale višje cene blaga in storitev. Najbolj so se zvišale cene stanovanj, vode, električne energije, plina in drugega goriva. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so se storitve povezane s stanovanji in oskrba z vodo podražile za 7, 9 %, električna energija, plin in druga kuriva pa za 4,3 %. O,4 odstotne točke so k inflaciji prispevale višje cene hrane, ki se je podražila za 2,2 %. 0,2 odstotni točki so k inflaciji so prispevale tudi višje cene počitniških paketov, ki so se podražili za 5,5 % ter višje cene blaga in storitev iz skupine restavracije in hoteli, ki so se podražile za 3,6 %.

Rast cen v prvi polovici leta 2019 2,4 %

 V prvi polovici letošnjega leta so se najbolj zvišale cene za v skupini rekreacija in kultura – 5,4 %. V omenjeni skupini so se najbolj zvišale cene potrošniških paketov in to za kar 16,2 %. Močno povečanje cen se je zgodilo tudi v skupini restavracije in hoteli – 4,7 % ter cene hrane in brezalkoholnih pijač – 4,1 %.

V juniju cene počitniških paketov višje za 7,8 %

Življenjske potrebščine so bile v mesecu juniju v povprečju višje za 0,3 % v primerjavi z mesecem majem 2019.

V preteklem mesecu so se najbolj povišale cene počitniških paketov in to za kar 7,8 %, kar je k mesečni inflaciji prispevalo 0,3 odstotne točke.  Zvišale so se tudi cene tobaka in cene hrane.

Mesečno inflacijo so znižale nižje cene obutve – 3,2 % ter nižje cene naftnih derivatov – tekoča goriva 2,1 % in maziva za osebna vozila 1,8 %.

Vir: SURS
Foto: SURS

M.I.