Več kot polovični delež v skupini Tuš kmalu v roke finančnemu skladu Alfi?

Foto: tus.si

Časopis Dnevnik je poročal, da se finančni sklad Alfi, ki so tretjinski lastnik terjatev do skupine Tuš, pogajajo še za nakup 27 odstotkov terjatev. Jedro družbe po obsegu poslovanja predstavlja trgovska družba Engrotuš, ki je lani ohranila čiste dobičke na skoraj enaki ravni kot v letu 2017. Čisti dobiček je padel družbi za 71 odstotkov na 1,66 milijona evrov.

Iz lanskega letnega poročila Engrotuša, objavljenega na spletni strani Ajpes je bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) upadel za 43 odstotkov na 5,17 milijona evrov. “Nižji EBITDA je posledica nižje marže v trgovinski dejavnosti, nižjega pribitka v gostinski dejavnosti in nižjih prihodkov od prodaje storitev,” so zapisali v družbi.

Tudi čisti prihodki od prodaje so v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 v družbi upadli in sicer za 0,8 odstotka in so znašali 480,38 milijona evrov. Prihodki od prodaje so bili v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižji za 9,3 odstotka, kar naj bi bila posledica zaključitve dejavnosti bowlinga na lokaciji v Kopru in Celju. Največji delež je v družbi imela maloprodaja in to v višini 70 odstotkov.

Negativni kapital je dosegel v lanskem letu 60,94 milijona evrov, predlani je bil ta 62,86 milijona evrov. “Ta je bil lani posledica slabitev dolgoročnih finančnih naložb in oblikovanih rezervacij za dana jamstva za dolgoročne kredite povezanih podjetij,” so še zapisali v družbi. Skupina Tuš je v letu 2018 zaposlovala okoli 300 ljudi.

V letu 2018 so zagotovili, da se ročnost obveznosti usklajuje z dobavitelji in obvladovanje tveganja glede plačilne nesposobnosti. V mesecu februarju letošnjega leta so delno izboljšali dolgoročno solventnost, saj je njen edini družbenik  – Tuš Holding,  obvladujoča družba skupine Tuš v lasti Mirka Tuša- zagotovila naknadno vplačilo v nedenarni obliki v višini 25 milijonov evrov.

Lani se je spremenila tudi upniška struktura skupine Tuš, dodatna konsolidacija pa je predvidena  v letošnjem letu. “Kompleksnost usklajevanja interesov med upniki se je zmanjšala, podjetju pa omogočila, da s finančnimi upniki vodi dialog v smeri vzpostavitve dolgoročno ustrezne kapitalske strukture in ohranitve delujočega podjetja,” so ocenili v družbi Tuš.

V današnji izdaji Dnevnika je navedeno, da se finančni sklad Alfi pogajajo za nakup osem odstotnega deleža terjatev do skupine Tuš, katerih lastnik je SID banka. Neuradni podatki Dnevnika nakazujejo tudi na dogovarjanje omenjenih skladov na dogovarjanje o nakupu osmih odstotkov terjatev v lasti BKS Bank in enajst odstotkov terjatev v Lasti Gorenjske banke do Tuša.

Poleg tega imajo terjatve do Tuša še Abanka v višini 11 odstotkov, britanski finančni sklad Anacap Financial Partners v višini deset odstotkov, ki je terjatve odkupil od Nove KBM. Anacap je pred kratkim od Heta Asset Resolution kupil štiri Tuševe trgovske centre in jih oddal Tuševim trgovinam v najem.

M.I.