Po poročanju STA bo družba Elektro Celje za dividende namenila ves bilančni dobiček v višini 3,2 milijona evrov, tako je konec minulega tedna sklenila skupščina. Spremembe glede razporejanja dobička in pridobivanja lastnih delnic so predlagali mali delničarji, vendar pa država, ki je glavni lastnik, predloga ni podprla.

Iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so sporočili, da so predlagali krajši rok za izplačilo dividend, vendar se o njihovem predlogu ni glasovalo.

Društvo MDS, ciprski družbi Igorja Laha Ampelus Holding in G.I. Dakota Investments ter Adriatic Slovenica imajo skupaj nekaj več kot petodstotni delež, predlagali so spremembe statuta, po katerih bi lahko uprava in nadzorni svet v druge rezerve razporedila do polovice bilančnega dobička, ne do dveh tretjin, kot velja sedaj.

Omenjeni mali delničarji so tudi predlagali, da se v okviru pooblastila za pridobivanje lastnih delnic cenovni razpon za lastne delnice omeji, in sicer na med 75 odstotkov knjigovodske vrednosti ter knjigovodsko vrednost. Predlagali so razpon cene glede na uspešno poslovanje družbe ter njeno vrednost in zelo majhen odkup po bistveno nižjih cenah v sklad lastnih delnic v preteklih letih.

Država nobenega od teh predlogov malih delničarjev ni podprla. Se je pa skupščina seznanila tudi z letnim poročilom za lani. Elektro Celje je na ravni skupine, katera vključuje tudi družbi

ECE (v kateri ima Elektro Celje 74,3-odstotni delež) in Elektro Celje OVI (100-odstotni delež), ustvaril nekaj manj kot 181 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,6 odstotka več kot predlani. Za 29,5 odstotka je porasel čisti dobiček skupine, in sicer na 12,6 milijona evrov.

Prihodke od prodaje je obvladujoča družba Elektro Celje povečala za 1,4 odstotka na 50,5 milijona evrov, čisti dobiček je porasel za 15,1 odstotka na 10,4 milijona evrov.

M.I.