Vladi Republike Slovenije podana zahteva Sindikata upokojencev po izredni uskladitvi pokojnin za leti 2020 in 2021

Foto: Pixabay.com

Na poslance in vlado je danes Sindikat upokojencev Slovenije naslovil odprto pismo s katerim želijo spomniti, da upokojenci že nekaj časa čakajo na zakonsko ureditev pokojnin. Pred odločanjem o proračunu za leti 2020 in 2021 poslance in vlado še seznanjajo, da so bili upokojenci po končanih ukrepih iz ZUJF-a, ki je bil sprejet v kriznih časih, postavljeni v čakalno vrsto zato sedaj zahtevajo, da se v omenjenih letih upošteva izredna uskladitev pokojnin.

Po zadnjih napovedih Umarja, ki predvideva zmanjšanje gospodarske rasti je vlada pohitela z zahtevo za prilagoditev oziroma zmanjšanje proračunskih odhodkov. Ob tem so v Sindikatu upokojencev opozorili, da so končanih varčevalnih ukrepih oni eni redkih pri katerih vlada še vedno izvaja varčevalne ukrepe. Pod pismo naslovljeno na poslanec in vlado se je podpisala predsednica sindikata Franca Ćetkocić, ki navaja, da so upokojenci veliko prispevali k varčevanju države. V pismu so še spomnili, da se pokojnine niso znižale samo zaradi neusklajevanja ampak tudi zaradi zakonov in sistemskih ukrepov.

Na junijskem srečanju sindikata, ki je potekal v Brežicah so zahtevali, da se pokojnine uskladijo na raven, ki bi jo dosegle na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tako bi morala vlada upoštevati še 7,2 odstotno uskladitev. V sindikatu so predlagali, da se uskladitev opravi v dveh delih in sicer prva v novembru letošnjega leta in druga v juniju prihodnjega leta. K tej pobudi so se po njihovih besedah pridružili tudi v različnih civilnih iniciativah, ki so zbirale podpise v podporo temu predlogu. V sindikatu beležijo tudi vedno več jeznih pisem upokojencev, vendar kljub vsemu od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravih odgovorov nikoli niso prejeli.

V sindikatu se tudi ne strinjajo, da je potrebno uskladitev presojati z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in spoštovanja fiskalnega pravila. V tem primeru so prepričani, da bo varčevanje ponovno prvo padlo na pleča upokojencev, ki imajo že v tem trenutku zelo nizke pokojnine in težko oz. ne morejo pokriti mesečnih življenjskih izdatkov. Poslance tudi sprašujejo, če se jim zdi pošteno, da država ne poskrbi za izredno uskladitev pokojnin ter nenazadnje od njih pričakujejo, da pričnejo uresničevati predvolilne obljube, ki so zapisane tudi v koalicijskem sporazumu.

Od poslancev tako pričakujejo, da bodo v pripravi proračuna za prihodnji dve leti našli sredstva za izredno uskladitev pokojnin ter določili letni dodatek za leto 2020 v dveh zneskih. Tako bi nižji znašal 300 evrov in višji 600 evrov.

Kljub vsem napovedim bo imela vlada za prihodni dve leti na voljo največ denarja do sedaj. Za odhodke v letu 2020 bo zgornja meja tako pri 10, 450 milijarde evrov, kar je 290 milijonov več kot v letošnjem proračunu. V letu 2021 pa bo imela vlada za odhodke na voljo še za 5 milijonov evrov več denarja. Če bo vlada v četrtek sprejela nov predlog proračuna za naslednji dve leti, bodo upokojenci lahko videli ali so bile njihove zahteve upoštevane ali so zopet naletele na »gluha ušesa«.

Vir: STA

M.I.