Danes tretje in zadnje izplačilo temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete, družbenike in verske delavce

Foto: pixabay.com

V okviru protikoronskega paketa, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bil uveljavljen 11. aprila, bo danes s strani Finančne uprave RS (FURS) še zadnjič izplačal temeljni dohodek samozaposlenim in kmetov. Do dohodka so upravičeni vsi, ki v času epidemije COVID-19 niso mogli opravljati svoje dejavnosti oziroma so jo opravljali v zmanjšanem obsegu.

Vsi samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci so bili na podlagi izjave, ki so jo predložili preko informacijskega sistema e-Davki do konca maja, opravičeni do temeljnega dohodka v višini 350 evrov za mesec marec in 700 evrov za meseca april in maj. Skupno je lahko tako posameznik v času epidemije dobil temeljni dohodek v višini 1750 evrov.

V tem času – epidemije je bilo mogoče uveljavljati tudi oprostitev plačila socialnih prispevkov. S sprejetjem drugega protikoronskega zakona so do temeljnega dodatka pravico pridobile tudi osebe (samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje), ki niso zavarovani za polni delovni čas. Takšni upravičenci so temeljni dodatek dobili izplačan v sorazmernem delu.

Po koncu epidemije je s sprejetjem tretjega protikoronskega paketa za samozaposlene kot preostale poslovne subjekte v veljavo stopil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Ukrep je od 1. junija do konca letošnjega leta na voljo delodajalcem in fizičnim osebam, ki zaradi posledic epidemije vsaj 10 % zaposlenim ne more nuditi dela v 90 % obsegu.

M.I.