(Intervju) Štefanija Pavčnik: “Verjamem, da si vsakdo med nami želi, da bi bilo njegovim bližnjim, otrokom in vnukom dobro”

Naše uredništvo je k pogovoru povabilo predsednico Občinskega odbora SDS Laško Štefanijo Pavčnik. V letošnjem »super« volilnem letu se je gospa Pavčnik odločila, da aktivno stopi v politično dogajanje in na lokalnih volitvah izzove dolgoletnega župana Laškega Franca Zdolška.

Uredništvo: Gospa Štefanija Pavčnik, kaj vas je navdahnilo, da se potegujete za mesto županje v vašem Laškem?

Za kandidaturo županje občine Laško sem se odločila, ker menim, da so v občini potrebne spremembe, novi obrazi,  nova energija, nova moč, nov duh, ki nas bo popeljal naprej, v boljši jutri in v bolj razvito in ljudem prijazno občino. Vsaka občina pa je razvita toliko kot je razvita vas, ki je najbolj oddaljena od središča centra občine. Zato verjamem, da si vsakdo med nami želi, da bi bilo njegovim bližnjim, otrokom in vnukom dobro. Da bi bil kraj, v katerem živimo prijazen do mladih in družin. Da bi nudil številne priložnosti za podjetniški začetek, uspešno delo in napredek. Da bi živeli v zdravem okolju ter varno in zadovoljno starost. Na kratko, želim si hitrejšega razvoja občine z večjim črpanjem EU sredstev.

Uredništvo: Kateri projekti so po vašem mnenju v zadnjem obdobju v Laškem obstali, bi se pa morali za dobrobit občank in občanov izvesti?

Na prvem mestu so stanovanja za mlade družine, saj tako bomo povečali rodnost, število prebivalcev v občini, imeli bomo zadostno število delovne sile in s tem se bo povečal pritok denarnih sredstev na račun občine.

Rešiti je potrebno poplavno ogroženost od Celja pa vse do Zidanega Mostu. Saj je reka Savinja hudourniška in večkrat poplavlja, tu pa so še potoki, ki se zlivajo vanjo in jih je potrebno urediti. Nujno je potrebno urediti ceste, krožišča in vodovode ter poskrbeti za energijsko samooskrbo. Želimo si novega mostu v Rimskih Toplicah, saj je obstoječi enosmerni in dotrajan. Pomembna je kolesarska povezava Celje – Hrastnik , ki naj bi bila povezana z visečim mostom tam, ker je bil prej leseni partizanski most v Rimskih Toplicah.

Tudi na starejše ljudi ne smemo pozabiti. Potrebna je dolgotrajna oskrba, da bodo lahko starejši ljudje svojo starost preživeli doma v domači oskrbi. Zemljišče za novi dom za ostarele v Rimskih Toplicah je že kupljeno in pridobljena je koncesija za povečanje že obstoječega doma za ostarele v Laškem. Seveda pa, ker je varnost občank in občanov zelo pomembna, si želim, da zgradimo  novo policijsko postajo v  Laškem, ker je stara že dotrajana in premajhna. Potrebno je zgraditi garažno hišo pri blokovskem naselju,  izboljšati digitalno in električno omrežje ter s tem narediti občino prijazno invalidom in ljudem, ki so pomoči potrebni. Seveda pa ne smem pozabiti na razvoj podeželja, potrebno je ohraniti kmetije z mladimi prevzemniki ter tako poskrbeti za samooskrbo prebivalstva.

Uredništvo: Ali menite, da sta zadnji dve koronski leti vplivali na razvoj projektov v Laškem oziroma ali ste mnenja, da so se le ti kljub temu izvajali v skladu z načrti?

Zagotovo se je v teh dveh letih mnogo spremenilo. Cene gradbenih del so se dvignile, tako da  so se projekti podražili tudi do 100 %  ali več. Ni zadostne delovne sile, zato je  težko  dobiti izvajalca, določeni projekti so obstali.

Uredništvo: Kateri projekti v vaši občini bi prišli med prioritetne v primeru, da postanete županja občine Laško?

Veliko cest na podeželju je potrebno asfaltirati.  Zgraditi je potrebno vodovode, saj je letošnja suša pokazala, kje primanjkuje vode. Povečati je potrebno zdravstveni dom Laško in se prijaviti na razpise za EU sredstva, saj je zdravje velikega pomena. Povečati je potrebno vrtce, saj mnogo otrok ne dobi mesta v njih. Pospešiti je potrebno izdelavo dokumentacije za most v Rimskih Toplicah in na splošno skrajšati dobo za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Potrebno je poiskati vlagatelja za dom za ostarele in varovana stanovanja v Rimskih Toplicah in dograditi dom za ostarele v Laškem. Potrebno pa je zgraditi tudi več stanovanj za mlade družine, da se mladi ne bodo izseljevali.

Uredništvo: Kaj bi občanke in občani Laškega pridobili v kolikor vam na volitvah izrečejo podporo in Laško dobi novo županjo?

Občanke in občani Laškega bi dobili izkušeno, marljivo, pridno, delovno, povezovalno, prijazno, odločno osebno, ki jih bo popeljala v bolj kvalitetno življenje in v večji razvoj občine. V sodelovanju in povezovanju je moč, zato obljubljam da bom delala s srcem za ljudi, jim bom prisluhnila in pomagala po svojih močeh.

Uredništvo: Kako ste vi videli v času županovanja Franca Zdolška sodelovanje občine z lokalno skupnostjo in na kakšen način bi vi to realizirali, če prevzamete to funkcijo?

Sedanji župan Franc Zdolšek je z lokalno skupnostjo deloval sebi primerno. Moje mnenje pa je, da je potrebno pokazati in vložiti več energije, znanja, mladih idej v okolje. Posebej pa je potrebno znati pripraviti pravočasno projekte, s katerimi se lahko prijavimo na razpise za EU sredstva, ki so poglavitna za razvoj občine.

Uredništvo: Kdo je po vašem mnenju bolj pomemben za dobro delovanje občine lokalna skupnost ali politika na državni ravni? Vemo tudi, da je vlada Janeza Janše veliko pozornosti namenila lokalni politiki, kaj v primeru županovanja pričakujete od vlade Roberta Goloba?

Razvoj občine je zelo odvisen od župana, ki jo vodi. Ne izključujemo pa tudi politike, saj je povezano eno z drugim. Od g. Goloba pričakujem, da bo delal gospodarno, in da bo znal pridobiti EU sredstva za različna področja.

Uredništvo: Kaj bi na koncu želeli sporočiti občankam in občanom Laškega, da jih prepričate, da ste vi najboljša kandidatka za naslednje štiri letno obdobje vodenja občine?

Drage občanke in občani Laškega.  Kot županja bom delala v dobro občine in vseh ljudi. Verjamem, da marsikaj dosežemo hitreje, če združimo moči, znanje in izkušnje. V zadovoljstvu in blaginji je moč, zato bom s srcem delala za vas. S povezovanjem in sodelovanjem se da marsikaj izboljšati, zato vas vabim 20. novembra na volitve in oddajte glas zame pod številko 4.

Uredništvo