(Intervju) Jelka Godec: Občina Šentjur nujno potrebuje povezovanje, sodelovanje in aktiven pristop, da lahko realizira ves potencial, ki sedaj leži neizkoriščen”

Foto: Osebni arhiv (Jelka Godec)

Po skoraj šestih mesecih vodenja največje opozicijske poslanske skupine (SDS) smo k pogovoru povabili Jelko Godec. Gre za poslanko in občinsko svetnico, ki z idejnimi projekti kroji vsakdanje življenje državljanov in občanov Šentjurja.

Uredništvo: Gospa Godec zanima nas kako se je za vas spremenilo življenje, ko ste prevzeli vodenje največje opozicijske poslanske skupine v državnem zboru?

Ne bi rekla, da se je življenje spremenilo. Prišlo je neko novo obdobje v moji poklicni karieri, ki ga nisem pričakovala. Zaupanje, ki so mi ga namenili poslanci SDS je potrditev mojega dosedanjega dela in vsekakor obvezujoče do mojega nadaljnjega dela. Ni enostavno voditi opozicijsko stranko, predvsem ne, če je v njej 26 poslancev in je nasproti po številu mandatov poslancev močna koalicijska stranka. Vsak ima svoje predloge, ideje tudi želje. Usklajevati je potrebno mnenja znotraj skupine in zastopati mnenje poslanske skupine v okviru vseh poslanski skupin. Ne smeš si privoščiti »ležernega« dela.

Uredništvo: Vam je bilo kot državni sekretarki v kabinetu predsednika, ko ste pokrivali področje zdravstva lažje ali vam je lažje sedaj, ko morate bdeti nad delom celotne poslanske skupine in usklajevati vse dejavnosti poslank in poslancev?

Vsako delo jemljem resno in odgovorno. Ne morem reči, da je katero delo težje ali lažje. Do pravega cilja nikoli ne vodi lahka pot. V Kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše je bilo odgovorno in poučno delo. Nabrala sem si kar nekaj tako političnih, organizacijskih in strokovnih znanj. Hvaležna sem predsedniku Janši, ki je zaupal v naše delo in nas obravnaval kot enakovredne sodelavce. V poslanski skupini poskušam delovati podobno, z vso odgovornostjo in spoštovanjem do kolegov v naši poslanski skupini, kot do ostalih poslancev.

Uredništvo: Glede na širok spekter področij, ki jih mora pokrivati predstavnik ljudstva, nas zanima koga bi vi ocenili za idealnega predstavnika ljudstva ter kaj ga po vaše postavlja na to mesto.

Idealnega predstavnika ni, je le približek idealu. Takšno osebo na prvo mesto postavlja odkrita in resnična skrb za Slovenijo. Vodijo ga vrednostne slovenstva, slovenske osamosvojitve in poštenega dela. Ostaja zvest samemu sebi in ne odstopa od vrednot, ki ga vodijo na njegovi poti.

Uredništvo: Kakšna pa je po vašem mnenju razlika med državno in občinsko politiko? Je težje biti predstavnik ljudstva v državnem zboru ali predstavnik ljudstva v lokalni politiki?

Še enkrat, ni težkega ali lažjega dela, če delaš vsako delo z enako mero odgovornosti. Seveda je razlika med državno in lokalno politiko. Že sama problematika s katero se soočaš je različna. Na državni ravni sooblikuješ zakone, ukrepe, ki se dotikajo celotne države. Na lokalnem nivoju oblikuješ politiko ozkega dela države, torej občine in si bolj vpet v vsakdanje delo in življenje občanov.

Uredništvo: V letu 2022 boste že drugič preverili kakšno podporo imate pri občankah in občanih. Prvič ste dosegli enega najboljših rezultatov v Sloveniji med vsemi kandidati in najboljši rezultat med kandidati SDS. Kaj vas je pritegnilo, da preverite podporo volivk in volivcev na lokalni ravni?

V mojem času poslanke v DZ RS od 2014 dalje, vmes tudi državne sekretarke v Kabinetu predsednika vlade sem videla, koliko možnosti je zapravila občina Šentjur pri razvoju. Lokalna skupnost ni izkoristila dejstva, da je imela v nekem trenutku tri izvoljene poslance, v Šentjurju je živel predsednik vlade dr. Cerar, drugi vplivni politiki v vladnih strankah, pa je kljub temu izpustila ogromno možnosti. V mandatu Janševe vlade smo namenili v občino Šentjur več kot 15 mio EUR investicijskih sredstev in dobesedno prisilili župana Diacia, da je pristal na novogradnjo POŠ na Kalobju. Država je namreč zagotovila 1,9 mio EUR za šolo in takratna ministrica Simona Kustec Lipicer mi je dejala, da še ni videla župana, ki bi se tako upiral ponujenemu denarju. Ko so k kandidaturi za županjo začeli nagovarjati občani za katere bi si najmanj mislila, da me želijo videti na mestu županje, je bila odločitev neizpodbitna.

Foto: Osebni arhiv (Jelka Godec)

Uredništvo: Kateri projekti so po vašem mnenju tisti, ki so v zadnjem obdobju obstali v občini Šentjur oziroma so bili prezrti s strani trenutne šentjurske oblasti?

Ne gre le za projekte. Gre tudi za pomanjkanje dialoga in sodelovanja.

Veliko je projektov, kot recimo novogradnja gasilskega doma na Planini, intervencijski center v Šentjurju, dograditev vrtca v Dramljah, kjer imamo le idejne načrte brez zagotovljenih sredstev, da se gradnja lahko izvede. To je le delček neizvedenih zadev.

Tukaj je še stanovanjska problematika v občini Šentjur in neodzivnost na pobude in razpise Stanovanjskega sklada Slovenije.

Ena izmed ključnih zadeve pa je tudi ne uvedba participativnega proračuna.

Gre za mehanizem vključevanja prebivalcev v odločanje o porabi javnih sredstev v lokalnem okolju. Pri tem mora biti delež javnega denarja za projekte, o katerih se občanke in občani neposredno opredelijo, vnaprej določen. Vnaprej določen je tudi postopek izbire projektov. Vloga občine, krajevnih skupnosti je zgolj filtriranje predlogov glede na njihovo izvedljivost in zakonitost, končno odločitev pa sprejmejo občani in občanke. Občina organizira razprave občank in občanov, vsi koraki v postopku morajo biti javno objavljeni in s tem tudi transparentni.

Uredništvo: V kolikor vam še drugič v letu 2022 volivke in volivci izrečejo podporo in vas izvolijo za županjo Šentjurja, kaj bi to za vas pomenilo na nadaljnji politični poti?

Pomeni, da sem dobila ponovno potrditev mojega dosedanjega dela. Moja karierna pot se bo nadaljevala na lokalni ravni in bo postala malo manj politična. Na lokalnem nivoju ni »velike« politike. Je neposredno delo z volivci, odgovarjanje na njihov potrebe in tudi zahteve. Pri tem je nedvoumno potrebno sodelovati z vsemi, ki oblikujejo vse nivoje življenja v občini. Od javnih zavodov, zasebnih podjetji, občinskim svetom v njem tako s koalicijo, kot opozicijo, državo, itd.. V kolikor se kot oseba, ki dela v javni funkciji, zavedaš, da je vsako delovno mesto poslanstvo, ki ga opravljaš v dobro razvoja celotne družbe, in tako tudi deluješ, potem pridobivaš izkušnje, ki ti z vsakim novim korakom le koristijo, da svoje delo še izboljšaš. Zame tako politična pripadnost ali druga osebna prepričanja ljudi, s katerimi delam ali bom delala, ne predstavljajo ovire za uspešno sodelovanje.

Uredništvo: S čim si dejansko želite, da vas občanke in občani spoznajo kot novo bodočo županjo občine Šentjur?

Kot osebo, ki spoštuje resnico in dobro delo. Ne mara laži in podtikanj. Osebo, ki spoštuje odkrit pogovor, sodelovanje in povezovanje ter spodbujanje novih, svežih idej za skupni razvoj in povišanje kakovosti življenja v občini Šentjur.

Uredništvo: Katere so tiste besede s katerimi bi dejansko želeli nagovoriti občanke in občane Šentjurja, da bi spoznali, da ste vi tista prava izbira za vodenje Šentjurja v naslednjem štiriletnem obdobju?

Povezovanje, sodelovanje in aktivni pristop – to občina Šentjur nujno potrebuje, da lahko realizira ves potencial, ki sedaj leži neizkoriščen. To bo tudi moje vodilo pri županovanju. Sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi, povezovanje z društvi, podjetji, posamezniki in drugimi akterji, ter aktiven pristop za aktivno občino.

Občani, vsaj glas šteje. Ne ostanite doma, temveč pojdite 20. novembra 2022 na lokalne volitve in glasujte zame in za listo kandidatov za občinski svet Občine Šentjur pod številko 4.

Uredništvo