sobota, 4 julija, 2020
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je izadl obvestilo, da bo od ponedeljka, 8. junija, do nedelje, 14. junija, opravljalo kontrole hitrosti z radarjem. Kontrole bodo izvajali na območjih občin v skladu s skupnim občinskim programom varnosti, so še zapisali. M.I.
Sprošanju ukrepov zaradi epidemija, ki jih sprejema vlada pomeni tudi, da bo Občina Rogaška Slatina s ponedeljkom, 01.06.2020 sprostila tudi sistem za izposojo koles »Mobilno Obsotelje«. Skupno bodo v uporabo vrnili 30 navadnih in 12 električnih koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na šestih postajah, od tega...
V sredo je zasedal občinski svet Občine Rogaška Slatina na katerem so obravnavali tudi spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPPN) za postavitev sto metrov visokega stolpa Kristal ob vhodu v Rogaško Slatino. Po poročanju Novega tednika so svetniki SD zahtevali umik te točke dnevnega reda, ker naj bi občina...
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) že več let pripravljajo publikacijo z naslovom Zdravje v občini. V publikaciji NIJZ spremlja različne dejavnike, ki kažejo kakšno je zdravje občank in občanov različnih občin. Eden izmed preučevanih kazalnikov je tudi stopnja delovne aktivnosti, ki predstavlja delež delovno aktivnega prebivalstva in velja za...
Center Rogaške Slatine je v teh dneh dobil tudi povezavo z zunanjo obveznico preko lokalne ceste, ki pelje iz Zdraviliškega trga in v nadaljevanju po Stritarjevi ulici na priključek v naselju Irje. Gre za precej obremenjena vpadnico, zato se občini zdi smiselno, da so tudi voziščni elementi kvalitetno izvedeni...
Tako kot po večini slovenskih občin je tudi skupna občinska uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva v Rogaški Slatini s 4. majem 2020 pričela ponovno aktivno izvajati nadzor nad parkiranjem v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone). Redarji bodo zoper vse kršitve ukrepali. V območjih kratkotrajnega parkiranja (t.i. »modre cone«) je parkiranje...
Danes v Državnem zboru Republike Slovenije poslanci razpravljajo o predlogu PKP 2, ki predvideva tudi zvišanje povprečnin za občine. Zvišanje povprečnin za občine so sicer koalicijski partnerji zapisali že v koalicijski pogodbi. Od podpisa pogodbe do danes so se razmere v Sloveniji, Evropi in svetu močno spremenile in te...
Občina Rogatec je izdala obvestilo, da so v petek, 24. 4. 2020 pričeli s prenovo zobne ambulante v pritličju objekta na Steklarski 12. V času del bo zaradi zagotavljanja varnosti delavcev in občanov ter upoštevanju ukrepov proti koronavirusu omogočili dosop do lekarne le iz parkirišča na zgornji strani Zdravstvenega doma...
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs s sodelavci je danes, 24. aprila 2020, obiskal Rogatec, kjer se je srečal z župani občin Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Glavna tema pogovora je bila seznanitev z razmerami na področju nezakonitih migracij na vzhodni meji. Kot...
Kot mnoga podjetja je tudi Steklarna Rogaška v času epidemije močno zmanjšala proizvodnjo je poročal Štajerski val. S takšnim obsegom naj bi nadaljevali do prvomajskih praznikov in nekaj zaposlenih naj bi v teh dneh tudi prejelo klice, da so presežni delavci. Štajerski val je ob tem navedel, da po neuradnih...

KRONIKA