sreda, 3 marca, 2021
Občina Žalec občane obvešča, da bo predvidoma od 15. marca 2021 do 15. aprila 2021 potekalo video snemanje cest v upravljanju Občine Žalec. Snemanje bo po naročilu Občinske uprave izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o., z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju Občine. Na Občinski upravi Občine Žalec namreč urejajo...
Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je v petek, 19. februarja 2021, sprejel policista Policijske postaje Žalec Damirja Hojnika, ki je pred nekaj dnevi med opravljanjem službe videl prometno nesrečo in nemudoma odhitel pomagat ter voznici rešil življenje. Spomnimo: 15. februarja 2021 ob 12.15 je policist kriminalist Policijske postaje Žalec...
Celje, 23. februar 2021 – Tako kot lani bo tudi letos zaradi škode, ki jo je epidemija pustila na gospodarstvu Mestna občina Celje v ta namen pomagala določenim gospodarskim subjektom. Sredstva v višini 275.000 evrov, ki jih bodo prispevali iz proračuna bodo med gospodarske subjekte razdelili že spomladi. V ta...
Ker se je zadnje dni v medijih veliko pisalo o tem, da naj bi tolpi mladoletnikov v Celju ustrahovali občane, smo na Policijsko upravo Celje posredovali prošnjo za posredovanje več informacij o poprej navedem. V odgovoru so pojasnili, da so  od meseca novembra do danes na Operativno komunikacijski center Policijske uprave...
Šentjur, 21. februar 2021 - Ker je trenutno objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah za proračunsko obdobje 2021 - 2024 je občinski svetnik SDS Zdravko Hribernik na župana Občine Šentjur mag. Marka Diacija naslov pobudo, da se to izkoristi in se v Načrt razvojnih...
V lanskem letu je inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex, d. o. o., iz Slovenskih Konjic, ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem,...
Slovenske Konjice, 18. februar 2021 - Prostore nekdanje Pekarne Rogla je odkupila Občina Slovenske Konjice. Objekt, ki je bil že več časa prazen in stoji v samem mestnem jedru, zato predstavlja kulturno dediščino in le tako ga bo lahko sedaj občina uredila, da bo kraju v ponos. Občina je...
Celje, 11. februar 2021 – IV. osnovna šola Celje je bila obveščena, da glede na presojo sistema vodenja organizacije v celoti izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015*. S tem postaja prva osnovna šola v Sloveniji, ki bo prejela omenjeni standard kakovosti.  Presoja je zajemala obe področji dela šole – vzgojno -izobraževalno...
Občina Slovenske Konjice obvešča, da  v Vrtcu Slovenske Konjice od 9. 2. 2021 do 31. 3. 2021 poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2021/2022. Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2021/2022 je na voljo od 9. 2. 2021. Izpolnijo jo starši oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem...
Marija Gradec, 13. februar 2021 – Včeraj točno ob 12,00 je stekel promet skozi novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu. S sprostitvijo prometa je občina Laško zagotovila povezavo med glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Gradnja 123 metrov dolgega mostu se...

KRONIKA