sobota, 19 junija, 2021
Občina Šentjur obvešča, da je v času gradnje krožišča s podhodom na državni cesti pri Osnovni šoli Franja Malgaja  na območju kratkotrajnega parkiranja za občinsko stavbo na naslovu Mestni trg 10, 3230 Šentjur (14 parkirnih mest modre cone) dovoljeno brezplačno celodnevno parkiranje. Obdobje brezplačnega celodnevnega parkiranja na parkirišču je časovno...
Državna Direkcija za vode bo za prestavitev obstoječe kanalizirane trase potoka izpod Barbare zagotovila več kot milijon evrov, občinski delež bo dobrih 44 tisoč evrov. Naložba, ki je del protipoplavnih ukrepov, se bo začela predvidoma še ta mesec. Obstoječi kanal potoka je dotrajan zaradi porušitve in ne prevaja več zadostne...
VOC Celje bo v prihodnjih dneh začelo s pripravami na ureditev križišča pri Kašči v Šmarju pri Jelšah. Tako se bo končno le začela uresničevati pomemben projekt, ki bo omogočil večjo pretočnost prometa, predvsem pa varnost udeležencev. Naložba bo stala več kot milijon evrov. Križišče z Vegovo ulico v Šmarju...
Na razpisu za sofinanciranje projektov in naložb v vrtcih in osnovnih šolah v obdobju 2021–2024 je ministrstvo za projekt zagotovilo 568.182 evrov. V sklopu projektov v osnovnih šolah je bilo oddanih 91 prijav, merila za sofinanciranje je izpolnjevalo 25 izbranih projektov. »Odločba ministrstva o sofinanciranju nam bo omogočila, da naložbo...
V kratkem se pričenja rekonstrukcija notranjosti stavbe OŠ Slivnica pri Celju, ki je pred tremi leti že bila energetsko sanirana. Pogodba za izvedbo del je že podpisana, investicijo bo v celoti financirala Občina Šentjur. Občina Šentjur je pogodbo za izvedbo del podpisala z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del RESALTA...
Občina Šentjur obvešča, da se v prihodnjih dneh v mestu Šentjur pričenja izgradnja krožišča s podhodom pri OŠ Franja Malgaja Šentjur. Glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancer Občina Šentjur, ki je pripravila vso potrebno dokumentacijo, izvajalec del je podjetje VOC Celje d.o.o.. Gre za izjemno zahteven projekt...
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug – 3«. Za skoraj 3,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentjur v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni...
Župan mag. Marko Diaci je včeraj podpisal pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del za izvedbo projekta Urejanje športnega parka Šentjur - 3. faza. Občina je bila s to investicijo uspešna s prijavo na Javni razpis LAS "od Pohorja do Bohorja" in je pridobila evropska sofinancerska sredstva. Dela bo...
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Opremljanje IC Dobje«. Za 573 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dobje v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 202 tisoč evrov. V okviru...
Po vseh krajevnih skupnostih v Občini Šentjur smo minuli svetovni Dan zemlje in Leto Josipa Ipavca 2021 (100-letnica njegove smrti) obeležili na prav poseben način. S pomočjo Šolskega centra Šentjur so povsod zasadili po dve podarjeni drevesi; jablane bogatinke iz drevesnice šolskega centra ter lipovce. Sadike lipovcev, ki so...

KRONIKA