Energetika Celje d.o.o. in Cinkarna Celje d.d. v sodelovanju prenovili kotlovnico v samskem domu

Foto: Energetika Celje d.o.o.

Novembra leta 2017 so se v Cinkarni Celje d.d. odločili, da bodo opravili investicijo prenove obstoječe kotlovnice v samskem domu na Ribarjevi 4. K sodelovanju so povabili Energetiko Celje d.o.o. s svojimi strokovnjaki, ki so pripravili tehnološko rešitev za prenovo kotlovnice z vidika energetske učinkovitosti. Ob tem je vodja sektorja za energetsko upravljanje na Energetiki Celje d.o.o. mag. Evgen Zgoznik povedal, da so na osnovi analize Cinkarni Celje d.d. predlagali sodelovanje v obliki pogodbene oskrbe z energijo.
Ta poslovni model temelji na dejstvu, da izvajalec investira v celovito prenovo ali izgradnjo novega energetskega sistema, vključno z nabavo primerne energije, upravljanja in vzdrževanja sistema. Izvajalcu se potem investicija poplača v pogodbenem obdobju, ki je med 5 in 15 let. To obdobje je odvisno od prihrankov, ki jih izvajalec doseže z izboljšanjem učinkovite rabe energije. Ta model poplačila prikazuje spodnja slika.

Foto: Energetika Celje (po 7 letih bo kotlovnica prišla v last Cinkarne Celje d.d.)

Prenova kotlovnice je potekala dober mesec dni in po koncu del sta Cinkarna Celje d.d. in Energetika Celje d.o.o. podpisali pogodbo o oskrbi za energijo, ki temelji na konstantni nemoteni dobavi energije, upravljanju in vzdrževanju kotlovnice v obdobju 7-ih let. Po preteku pogodbe bo lastnik kotlovnice postala Cinkana Celje d.d., Energetika Celje d.o.o. pa se je ob tem zavezala, da bo v tem obdobju za kotlovnico skrbela kot dober gospodar. Mag. Evgen Zgoznik je ob tem poudaril še, da si želi, da bi čim več podjetij in lastnikov enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb sledilo tej dobri praksi Cinkarne Celje d.d.. Tukaj je imel v mislih objekte, ki se še vedno ogrevajo na kurilno olje.
Kljub temu, da je Energetika Celje d.o.o. znana predvsem kot distributer in skrbnik omrežja za zemeljski plin, v zadnjem času prevzemajo tudi pomembno vlogo kot promotor izvajanja trajnostnega energetskega načrta (SEAP – Suntainable Energy Action Plan). S tem projektom je Mestna občina Celje leta 2015 napovedala zmanjšanje emisij CO2 za 20 % do leta 2020. Zaradi tega se v Energetiki Celje d.o.o. zavzemajo za strategijo ESCO podjetij (Energy Service Company), ki delujejo po modelu pogodbenega zagotavljanja energije in energetskega pogodbeništva. Ta storitev v Evropski uniji beleži 22 % letno rast. S takšnimi projekti v podjetju priskrbijo vsaj 25 % prihranke pri uporabi energentov, lokalni skupnosti pa pomagajo pri udejanjanju SEAP-a, da se posledično zmanjšajo emisije CO2.
 
M.I.