V torek, 22. septembra, so ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti v sklopu trajnostnih ukrepov otvorili še javno pot v Jagočah. Namenjena je tako domačinom kot turistom, ki obiščejo Laško in se sprehajajo ob Savinji oz. naredijo t. i. krog do Jagoč.
Ob rekonstrukciji ceste v dolžini 540 m, so položili še elektrovodnike za napajanje mesta Laško in zamenjali svetila, uredili odvodnjavanje in namestili urbano opremo.
Elektromontažna dela je financiralo Elektro Celje, gradbena dela za elektrovodnike pa občina.
Otvoritve so se poleg župana Franca Zdolška udeležili še predsednica uprave Thermane Mojca Leskovar, član uprave Dejan Balmazovič, direktor Komunale Laško Tomaž Novak, predsednik KS Laško Martin Kokotecdel občinske uprave, izvjalci in nadzornica.