POZOR: V VO-KA Celje opozarjajo, da zaščitne maske in razkužilni robčki ne sodijo v straniščne školjke, saj to povzroča zamašitve odtokov

Foto: komunala-slb.si

Podjetje Vodovod-kanalizacija v času epidemije opaža, da se je povečala uporaba zaščitnih mask in razkužilnih robčkov za enkratno uporabo. To opažajo predvsem v kanalizacijskem sistemu in na čistilnih napravah, kjer jim nepravilno odloženi odpadki povzročajo zamašitve.

Vse uporabnike zato opozarjajo, da vlažilni robčki, zaščitne maske in drugi higienski proizvodi, ki jih uporabljamo v teh dneh, nikakor ne sodijo v straniščno školjko oziroma kanalizacijo, temveč med mešane komunalne odpadke (zelen zabojnik).

Ti odpadki v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve, možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v trenutnih razmerah. V javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, ki je upravljavec javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav v Mestni občini Celje ter občinah Vojnik, Dobrna in Štore, pozivajo občane, da ravnajo odgovorno in ne povzročajo dodatnih težav pri izvajanju storitev v teh tako ali tako že zaostrenih pogojih dela.

M.I.