Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Celje

Foto: Pixabay.com

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti (UE) do preklica uvajajo zaščitni ukrepi.

Za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se morate predhodno naročiti, bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte:

  • nenaročene stranke sprejemamo v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni možno odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Telefonske številke za naročanje na področju:

  • tujske zakonodaje: 03 4265316,
  • izdelave osebnih izkaznic in potnih listin, prijave/odjave prebivališč, upravnih  overitev, vlog za spletno digitalno potrdilo in s področja prometa: 03 4265424,
  • za Krajevni urad Vojnik in Dobrna: 03 4265374,
  • za naročanje na ostalih področjih: 03 4265300.

Elektronsko se lahko naročite na elektronskem naslovu [email protected], posredovati morate osnovne kontaktne podatke in upravno storitev ter tudi telefonsko številko (priporočljivo).

Vloge lahko posredujete po klasični pošti na naslov: Upravna enota Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje.

Gibanje strank v poslovnih prostorih UE Celje se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prihode in izhode nadzoruje in usmerja varnostna služba na UE Celje.

Vir: Upravna enota Celje