Romana Tomc: “Izključevanje na podlagi invalidnosti je nedopustno.”

Foto: facebook.com

Danes, ko obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami je pomembno, da se spodbuja invalide k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vlog v družbi. Evropska strategija o invalidih namreč določa, da morajo te osebe in osebe s posebnimi potrebami zagotovljene enake pravice kot preostali del populacije. Zaradi tega je evropska poslanka Romana Tomc opozorila:  »Dostopnost do storitev je nujen pogoj za aktivno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi. Z Aktom o dostopnosti, o katerem smo glasovali tudi v Evropskem parlamentu, smo v Evropski uniji še korak bližje k izpolnjevanju vseh pogojev, da se invalidom in osebam s posebnimi potrebami zares omogoči polno vključevanje v družbo. Izključevanje na podlagi invalidnosti je nedopustno. Zagotovo še obstajajo področja, na katerih so potrebne izboljšave, vendar smo na pravi poti. Prav pa je, da na ta področja aktivno opozarjamo«.

Veliko ljudi ne ve, da v Evropskem parlamentu deluje tudi posebna medskupina za pravice invalidov, katere podpornica je tudi Slovenka Romana Tomc. Medskupina pri svojem delu opozarja na rešitve, ki bi lahko invalidom omogočile lažje vključevanje v družbo, prav tako Evropsko unijo in države članice opozarjajo ob tem, da enotno priznavajo invalidnost v vseh državah Unije. S takšnim ravnanjem bi namreč invalidom omogočili lažje iskanje zaposlitve v tujini. Medskupina se tudi zaveda zato opozarja, da je za invalide zelo pomemben stabilen dohodek. Z mentaliteto, da je nižanje dodatka za invalidnost prava poteza za spodbujanje teh oseb k bolj aktivnemu vključevanju, povsem napačna. Življenje invalidov lahko izboljšajo le dostopnost, podporne strukture, stanovanjske rešitve, saj jim to pomaga, da v družbi polno zaživijo.

»Pogosto pa ni težava samo pri izvedbi in oblikovanju ukrepov in rešitev, ampak v ljudeh samih. Tako na strani tistih, ki invalidov ne sprejemajo enako, kot tudi na strani invalidov samih. Invalidna oseba je, ne glede na to, ali gre za otroka, dijaka, študenta, odraslega človeka ali kogarkoli drugega, enak, enakopraven in enakovreden del družbe. V družbeno življenje lahko prispeva svoje moči, znanje, talente ter s tem obogati gospodarsko, kulturno, politično, znanstveno, umetniško ali športno življenje naše družbe. Potrebujejo le nekaj poguma in seveda priložnosti. Zato naj bo današnji dan poziv vsem nam, da invalide sprejemamo kot sebi enakopravne, ter seveda vsem invalidom, da tudi sami sebe vidijo v tej luči,« je ob mednarodnem dnevu invalidov še opozorila Romana Tomc.

M.I.