Se bo program v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek podražil?

Občinski svetniki Občine Podčetrtek so v četrtek, dne 15. 2. 2018 obravnavali predlog sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek.

Osnovna šola Podčetrtek je  občino in njene svetnike seznanila, da na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/15, 46/2013, 63/2013, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov predšolske vzgoje (UR. list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 93/15), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. list RS, št. 95/14, 90/15, 88/16) in Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 46/17), ki je bil sklenjen zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 88/16), ki ureja plačne anomalije do vključno 26. plačnega razreda zvišuje izhodiščne plače teh delavcev s spremembo cen celodnevnega programa vrtca.
Paint Tinker Kindergarten Pens Coloring Pa

Glede na dejstvo, da so se plače delavcem do vključno 26. plačnega razreda povišale in so sedaj te izhodiščne plače višje za dva do tri plačne razrede in glede na dejstvo, da so predali v uporabo zgornje prostore vrtca, so bili prisiljeni izračunati nove cene programa v vrtcu. Tako bi s 1. 3. 2018 znašala cena vrtca za 1. starostno obdobje 461,40 evra in bi se le-ta povečala za 3,042%, cena za 2. starostno obdobje bi po novem znašala 372,00 evra in bi se cena dvignila za 1,255%. Kombinirani program pa bi po novem stal 396,70 evra, kar je za 3,224% več kot pred zvišanjem cen programa vrtca.

V Osnovni šoli Podčetrtek še navajajo da se mora cena programa povišati zaradi povečanja izhodiščnih plač pomočnic vzgojiteljic in tehnično administrativnega kadra, sprostitve premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje na 100%, izplačila regresa za letni dopust v višini minimalne plače in povišanja zneska minimalne plače. Navajajo tudi, da so sami znižali stroške, ko so namesto delavke, ki je imela maksimalna napredovanja ter prevozne stroške iz Črne na Koroškem zaposlili delavko, ki ima manj napredovanj in nižje prevozne stroške. Poleg tega pa na Osnovni šoli še zagotavljajo, da to ne bo imelo tako velikega vpliva na družinske proračune, saj je največji delež tistih družin, ki jim občina plačuje 72,28% ekonomske cene programa. Tako bi naj ti starši za 1. starostno skupino plačevali 3,34 evra več, starši za 2. starostno skupino 1,13 evra več in starši, ki imajo otroke v kombiniranem programu 3,04 evra več.
M.I.