Šentjurski bazen kmalu z novim toboganom, mesto bo pridobilo tudi nova parkirišča za avtodome

Foto: Občina Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v četrtek, 19. maja, z direktorji na javnih razpisih izbranih podjetij podpisal pogodbe o izvedbi več projektov; s poletno kopalno sezono bo bazen v športnem parku pridobil še nov tobogan, izvajala se bo prva faza prenove mestnega pokopališča, Pod vrbco, v bližini doma starejših, pa bo izvajalec urejal postajališče za avtodome z vso pripadajočo infrastrukturo.

Kot je ob podpisu v vrtu Ipavčeve hiše, ki je v bližini vseh treh lokacij izvedbe del, povedal župan mag. Marko Diaci, gre za tri povsem različne projekte, od katerih pa bo vsak imel svoj doprinos k življenju v našem mestu. Pokopališče se bo prenovili, omogočilo raztros, kar je bila dolgoletna želja, urejala se bosta parkirišče in dovozna cesta. Bazen je v lanskem letu občina s pomočjo sredstev razpisa LAS temeljito obnovila bazen, tobogan pa bo obogatitev letne ponudbe predvsem za najmlajše, ter njihovo aktivno poletno preživljanje prostega časa. Župan pa je izpostavil še razpis, na katerega se je prijavila Občina Šentjur, ki želi s sofinancerskimi sredstvi urediti sodobno postajališče za avtodome v neposredni bližini zgodovinskega Zgornjega trga in mesta Šentjur ter s tem privabiti tudi nov tip obiskovalcev.

Projekte bodo izvajala podjetja VOC Celje d.o.o. (pokopališče), pogodbo je podpisal direktor Matej Štingl (pokopališče), KOP Brežice d.d. (avtodomna postajališča), podpisnik direktor Dejan Bibič ter ASF F.U.N. d.o.o. Celje, podpisnik Boštjan Štraus.

O POSAMEZNIH PROJEKTIH:

Ureditev pokopališča v Šentjurju – 1. FAZA:

Javna predstavitev projekta je bila izvedena preko spleta septembra 2021.

Predmet naročila so rekonstrukcija lokalne ceste, ureditev obstoječega parkirišča in izgradnja novega parkirišča, ureditev prostora za raztros pepela pokojnikov, izgradnja nove žarne stene na starem delu pokopališča in rekonstrukcija obstoječih dostopnih poti.

Projekt je razdeljen na 3. faze izgradnje, in sicer:

  1. faza: ureditev obstoječega parkirišča, ureditev novega parkirišča za pokopališko vežico velikosti 49 PM in servisnega platoja za potrebe upravljalca pokopališča, s pripadajočimi deponijskimi prostori, ureditev cca 200 m krajevne ceste KC 396601, ki vodi do pokopališča in ob pokopališki vežici.
  2. faza: zajema ureditev servisne poti od parkirišča mimo pokopališke vežice do kapelice (vežice) na starem delu pokopališča, uredi se pot za pešce pod parkiriščem na južni strani, prostor za raztros pepela na novem delu pokopališča in postavitev stene za žarne grobove (niše), ki bo zgrajena na lokaciji obstoječega komunalnega otoka.
  3. faza: dokončanje ureditve ceste KC 396601, od vznožja pokopališke vežice do križišča z javno potjo JP 897891 , v dolžini cca 230 m.

Pogodbena vrednost del vseh treh faz znaša 1,142 milijona evrov, terminski plan predvideva, da bo 1. faza zaključena konec septembra 2022, preostali dve fazi pa v letu 2023.


Namestitev tobogana k bazenu v Športnem parku Šentjur:
Dolžina tobogana bo 41,50 metra, višina 5 metrov. Vodni tobogan z zavoji bo izdelan skladno s tehničnimi zahtevami evropskega standarda, ki je v veljavi tudi v Sloveniji. Vsi zavoji tobogana bodo zaščiteni s t.i. varnostnimi zavesami. Stopnice in ploščadi bodo iz nedrsečih plošč iz steklenih vlaken. Jeklena konstrukcija bo vroče pocinkana. Temelji in strojne inštalacije za postavitev tobogana so že izvedene.

Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 69.000 evrov, namestitev tobogana naj bi bila izvedena do začetka kopalne sezone.

Ureditev parkirišča za avtodome v Šentjurju

Predmet naročila je izgradnja novega parkirišča za avtodome, natančneje štiri parkirišča dimenzije po 10 m x 6 m, oskrbovalni otok za avtodome s pripadajočo opremo in postavitev urbane opreme (klopce, miza in otroška igrala). Lokacija parkirišča je na območju opuščene čistilne naprave, na delu ulice Pod Vrbco, v neposredni bližini doma starejših občanov.

S projektom se je Občina Šentjur prijavila na razpis LAS Od Bohorja do Pohorja in pričakuje potrditev pridobitve sofinancerskih evropskih sredstev.
Vrednost del po pogodbi znaša dobrih 160.000 evrov, zaključena naj bi bila do konca septembra 2022.

Avtor: Občina Šentjur