Tudi Celje med 21 slovenskimi občinami, ki so vključene v projekt s katerim bodo invalidom podatki o različnih ovirah oziroma mobilnosti dostopni preko spleta

Foto: MOC

Z Mestne občine Celje so sporočili, da se uvrščajo med 21 slovenskih občin, ki so se vključile v družbeno odgovoren in trajnostno naravnan projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. V tem trenutku gre za enega najpomembnejših vseslovenskih projektov, ki je namenjen vključevanju ranljivih skupin. Projekt izvaja Geodetski inštitut Slovenije, financira ga Ministrstvo za infrastrukturo, njegov glavni cilj pa je vpeljava standardiziranega sistema podatkov za omogočanje fizične in digitalne dostopnosti.

Pregledovalnik poti je že dostopen na spletni strani pregledovalnik.dostopnost-prostora.si in za mesta vseh sodelujočih občin omogoča izpis lokacij in poti, ki so primerne za gibalno ovirane osebe oziroma druge ranljive skupine.

Javne predstavitve projekta, ki je bila pred dnevi v Ljubljani, so se med drugimi udeležili tudi predstavniki Mestne občine Celje. Predsednik Društva paraplegikov JZ Štajerske Janez Hudej je ob tej priložnosti poudaril, da osebe z različnimi oviranostmi potrebujejo veliko časa in energije, da na poteh do javnih institucij premostijo vse ovire, ki jih zdrav človek običajno niti ne opazi. V imenu vseh članov društva je izrazil upanje, da bo projekt dobro zaživel, se razširil na celotno Slovenijo in s sprotnim posodabljanjem podatkov dobil pravo uporabno vrednost.

(Navodila za uporabo spletne strani: Kliknite na ikono »plasti« v zgornjem desnem kotu zemljevida, vključite možnost »občine« in z vrtenjem kolesca na miški približajte pogled na izbrano občino. Na levi strani razširite razdelek gibalno ovirani s klikom na puščico. Obkljukajte možnosti, ki vas zanimajo.)

Vir: MOC