Janševa vlada se je ob pričetku mandata spopadla z dvema epidemijama: koronavirusom in medijskimi diskreditacijami, vendar pa je s fronte epidemiološko-starorežimskega navala odšla kot močna zmagovalka. In tisti, ki je pripravljen sprejeti dejstva, ne pa nasedati pritlehni propagandi tranzicijskih trobil, bo brez težav videl njeno požrtvovalnost, saj je v kratkem času sprejela prepotrebne ukrepe na gospodarskem in socialnem področju ter tako rešila številna človeška življenja in celo “opozicijskega prebežnika” Marjana Šarca pred vsesplošnim verbalnim linčem, ko bi se pokazale razsežnosti njegovega neuspešnega vodenja premierske funkcije. Znano je namreč, da je Šarčeva vlada ves čas dajala vtis, da se ukvarja zgolj s tekočimi posli, in da je bila od znotraj kot teater, namenjen samemu sebi. 

Koalicija Janeza Janše se je v času koronakrize uspešno spopadla z zajezitvijo njenih gospodarskih in socialnih posledic, čemur je namenila kar štiri obsežne in ekspresno sprejete protikoronske pakete pomoči. Tokrat si bomo pogledali, kako je solidarno podala roko samozaposlenim, predvsem bodo izpostavljena sledeča področja: izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic in odložitev plačila akontacije dohodnine. Sprehodili se bomo skozi ukrepe posameznih protikoronskih paketov, ki so na tem področju prinesli koristne novosti.

Vlada RS je v okviru prvega protikoronskega paketa sprejela oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene: “Z navedenim ukrepom se z namenom pomoči gospodarstvu omogoča oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja za samozaposlene osebe, družbenike, kmete in verske uslužbence za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. maja 2020.” Ob tem so morali vsi potencialni kandidati oddati tudi ustrezno pisno izjavo. “Prispevke, ki so bili skladno s tem členom oproščeni, je za upravičence plačala država, zato so bili upravičeni do vseh pravic iz zavarovanja, Zavodom pa se prihodki niso zmanjšali, saj je izpad krila Republika Slovenija.” Ob tem pa je vlada RS še sporočila, da je za samozaposlene, družbenike, verske uslužbence in kmete namenila mesečni temeljni dohodek, ki znaša 350 evrov za marec in po 700 evrov za meseca april in maj. Poleg tega je še navedla, da je veljala “oprostitev plačila socialnih prispevkov od 13. marca do 31. maja 2020.” 

Glede samozaposlenih v kulturi pa so pri Vladi RS zapisali: “Samozaposleni v kulturi, ki se jim je pravica do plačila prispevkov za socialno varnost na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo iztekla do 30. junija, ohranijo to pravico do 31. avgusta. Enako velja za tiste, ki jim je pravica že prenehala, a o vlogi za ponovno podelitev še ni bilo odločeno.” Za samozaposlene pa je aktualna koalicija sprejela še en pomemben ukrep, in sicer odložitev plačila akontacije dohodnine. V drugem protikoronskem paketu je Vlada RS navedla še sledeče: “Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadejo za več kot 10 odstotkov glede na 2019.” In še: “Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov so v sorazmernem deležu upravičeni tisti samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki delajo za krajši delovni čas.” 

V tretjem protikoronskem paketu pa je naveden še en ukrep, ki se nanaša na samozaposlene. Govora je o Zakonu
o poroštvu RS v evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)“S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) iz: a) posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru Evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem ohranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih …” 

Kot je očitno razvidno, je vlada Janeza Janše mislila na vse vrte zaposlenih, tudi na samozaposlene in samozaposlene v kulturi, pozabila pa ni niti na kmete, upokojence, študente, dijake, velike družine in družine z enim do dvema otrokoma, pa tudi na ljudi, ki so se zaradi finančnih in socialnih problemov in brezposelnosti v času Šarčeve vlade komaj prebijali skozi življenje. Bo že držalo, da je Janševa vlada vlada vseh državljanov Slovenije.

Avtor Domen Mezeg, članek je bil prvotno objavljen tukaj.