Znane številke županskih kandidatov

Foto: pixabay.com

Po občinah so volilne komisije v minulem tednu izžrebali številke, ki jih bodo na prihajajočih lokalnih volitvah nosili županski kandidati.

Bistrica Ob Sotli:

 1. Franjo Debelak – Dušan Berkovič in skupina volivcev
 2. Petra Misja Zorko – Metoda Rainer in skupina volivcev

Celje:

 1. Branko Verdev – SD
 2. Matjaž Železnik – SDS
 3. Bojan Šrot – Celjska županova lista
 4. Mateja Žvižej – Levica
 5. Sandi Sendelbah – Za odprto Celje
 6. mag. Marko Zidanšek – SLS
 7. Matevž Vuga – SMC

Dobrna:

 1. Martin Brecl – SLS
 2. Bojan Felicijan – SDS
 3. Mateja Kreuh – DESUS

Kozje:

 1. Peter Kozmus – Dejan Guček in skupina volivcev
 2. Milenca Kranjc – Jožef Kajba in skupina volivcev
 3. Anica Bidar – ZSI Gibanje zedinjena Slovenija

Laško:

 1. Bojan Špiler – SMC
 2. Franc Zdolšek – SLS
 3. Enej Kirn – Mlada moč občine Laško

Rogaška Slatina:

 1. Branko Kidrič – SLS
 2. Andrejka Flucher – SD

Rogatec

 1. Martin Mikolič – NSI
 2. Brigita Vodušek – SD
 3. Viktor Božak – SDS
 4. Viljem Prevolšek – Lista Hrast

Slovenske Konjice:

 1. Darko Ratajc – SD, SMC, DESUS
 2. Miran Gorinšek – SLS
 3. Bojan Podkrajšek – SDS

Šentjur:

 1. Janez Jenšterle – SMC
 2. mag. Vincenc Frece – SD
 3. Mihaela Rožej – SLS
 4. mag. Mojca Inkret – SDS
 5. Marko Diaci – Županova lista – Gibanje za občino Šentjur

Šmarje pri Jelšah:

 1. Janko Šket – Alojz Tirgušek in skupina volivcev
 2. Bojan Pevec – Sara Pevec in skupina volivcev
 3. Matija Čakš – Anton Guzej in skupina volivcev
 4. Marko Ketiš – Marija Koritnik in skupina volivcev
 5. David Stupica – Branka Kovačič in skupina volivcev

Štore:

 1. Bojan Karlovčec – Lista za inovativno občino
 2. Simon Kroflič – SDS
 3. Emil Kačičnik – SNS
 4. Uroš Kragelj – SD
 5. Miran Jurkošek – Županova neodvisna lista za razvoj

Vitanje:

 1. Simon Golenač – Peter Golenač in skupina volivcev
 2. Mirko Polutnik – Majda Polutnik in skupina volivcev
 3. Slavko Vetrih – SLS
 4. Andraž Pogorevc – Anita Pogorevc in skupina volivcev

Zreče:

 1. Milan Potočnik – SD
 2. mag. Boris Podvršnik – SDS

M.I.