Prebivalci in obiskovalci Celja bodo bogatejši za avtobuse na stisnjen zemeljski plin

Včeraj, dne 19. 4. 2018 je Mestna občina Celje od Eko sklada pridobila odločbo, s katero ji bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude v višini 922.080 evrov, ki jih bodo namenili v investicijo nakupa desetih avtobusov. Seveda to ne bodo navadni avtobusi ampak avtobusi, ki bodo delovali na stisnjen zemeljski plin. Celotna vrednost te investicije bo sicer znašala 1.152.600 evrov in to pomeni, da bo lahko Mestna občina Celje z denarjem iz Eko sklada pokrila 80 % celotne investicije.

Same aktivnosti za pridobitev sredstev segajo v leto 2017, ko je Mestna občina Celje sprejela Celotno prometno strategijo, s katero želijo na občini spodbuditi trajnostne oblike mobilnosti na lokalni ravni. Samo mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa, s katero se ne soočajo le evropska mesta, temveč tudi vse več slovenskih mest. Eden od ukrepov s katero bi to perečo problematiko lahko zmanjšali je tudi uvedba javnega potniškega prometa, ki bo tako povečal mobilnost v Celju. S tem ukrepom se bo posledično zmanjšala tudi potreba po uporabi motornih vozil za vsakodnevne migracije.
Houston Texas Metro Bus, Bus Stop, Road
Na občini ob tem zagotavljajo, da bodo najprej ponudili kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse in predvsem dobre linije prevozov. Pri vzpostavitvi linij bodo upoštevali tudi pogostost prevozov. V nadaljevanju bodo na različne načine spodbujali uporabo javnega potniškega prometa. Samo vlogo za pridobitev sredstev je Mestna občina Celje na Eko sklad oddala v mesecu marcu letošnjega leta. S samo vlogo so želeli pridobiti subvencijo za nakup avtobusov, ki bodo delovali na stisnjen zemeljski plin. Po pridobljenih finančnih sredstvih bodo na občini začeli s postopkom nakupa 10-ih avtobusov. Sam javni potniški promet z omenjenimi avtobusi na občini želijo vzpostaviti do konca leta. Za uspešno vzpostavitev sistema pa bo morala občina v naselju Trnovlje zgraditi še polnilno postajo za te avtobuse.
 
M.I.