Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedajo bremena krize za najbolj ranljive skupine v naši družbi. Zato tudi vseskozi prilagajajo ukrepe ranljivim skupinam, ki sledijo tudi eni od osrednjih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja, to je pregleden in uporabniku prijazen sistem socialnih pomoči. V PKP6 so zagotovili avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Znan je tudi terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021, ki so ga na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavili.

Ministrstvo je v šestem protikorona paketu zagotovilo avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Upravičenci do denarne socialne pomoči bodo le to prejeli 18. decembra. Če je torej osebi pravica do denarne socialne pomoči iztekla 31. oktobra, je bila avtomatično podaljšanja pravica za mesec november in december. Oba zneska bosta izplačana že 18. decembra, ob rednem izplačilu denarne socialne pomoči. V času epidemije se pri odločanju o upravičenosti do denarne socialne pomoči prav tako ne upošteva premoženje posameznik oziroma družine, razen prihranki in vrednostni papirji. Upravičenci do varstvenega dodatka bodo dodatek prejeli 30. decembra 2020.

Posebej izpostavljajo, da so v času epidemije omilili pravila oddajanja vlog. Stranke lahko vloge oddajo tudi po navadni elektronski pošti brez kvalificiranega podpisa ali v izjemnih primerih preko telefona. Strokovni delavci ter delavke bodo zagotovili pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vloge.

Delo na centrih za socialno delo poteka nemoteno, sicer z omejitvami skladno s priporočili NIJZ. Vsakdo v stiski lahko dostopa do pomoči preko telefona, elektronske pošte ali tudi po dogovoru osebno. Potreba po pomoči je. Kaže se predvsem v porastu težav v dušenem zdravju, zato je veliko klicev in nudenja psihosocialne pomoči, pogovora, vzpodbud, opolnomočenja. V vseh okoljih so CSD-ji povezani tudi s humanitarnimi organizacijami, s katerimi usklajujejo potrebne pakete pomoči.

Terminski plan izplačil je objavljen na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti