Mestna občina Celje je sporočila, da je bil 30.8.2018 izvajalec, podjetje VOC Celje d.d. uveden v delo za obnovo Trnoveljske ceste in izgradnjo meteorne kanalizacije (faza I). Dela se bodo predvidoma začela do sredine septembra.

Na 500 metrov dolgem odseku ceste bodo obnovili vozišče, dogradili površine za pešce, uredili cestno razsvetljavo in odvodnjavanje meteornih vod z vozišča, bodo pa dela predvidoma trajala 45 zaporednih koledarskih dni.

Vozišče lokalne ceste bodo obnovili po postopku  »hladne reciklaže«, kar v praksi pomeni, da se s posebno gradbeno mehanizacijo zmeljeta obstoječi asfalt in zgornji tamponski ustroj ceste. Na osnovi predhodnih laboratorijskih analiz, ki jih izdela pooblaščeni laboratorij, se v postopku dodajata penjeni bitumen in cement, s čimer se dosega velika nosilnost novega ustroja vozišča, ki se naknadno še asfaltira. Gre za prvo obnovo ceste v Mestni občini Celje po tem postopku.

Po pooblastilu Mestne občine Celje vodi investicijo javno podjetje Simbio d.o.o., skupna vrednost projekta pa je 491.903,67 € (z vključenim ddv).

M.I.