5.000 evrov subvencije za trajno zaposlitev mlade brezposelne osebe

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je na svoji spletni strani objavil javno povabilo, da se lahko po novem osebe mlajše od 30 let takoj po prijavi v evidenco brezposelnih oseb vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih. Delodajalec, ki bo na podlagi javnega povabila osebo, mlajšo od 30 let zaposlil za nedoločen čas, bo pridobil subvencijo v višini 5.000 evrov. Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev namenjenih za ta ukrepa ali najdlje do 31. 7. 2019.

To javno povabilo se izvaja v okviru programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in je namenjeno spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas.  S tem želijo na ZRSZ izboljšati zaposlitvene možnosti mladih ter zagotoviti dolgoročno sodelovanje med mladimi iskalci zaposlitve in njihovimi delodajalci. Prav tako želijo s tem ukrepom doseči zmanjšanje neskladja med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela. V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Delodajalec mora delavcu zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno zakonodajo.
Business, Staff, Head Of Human Resources
Do leta 2021 je za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih na voljo 27,7 milijona evrov. 20% teh sredstev prispeva Republika Slovenija, preostalih 80% pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Za mlade, ki imajo stalno prebivališče na zahodu Slovenije je namenjenih 60% vseh sredstev, za mlade, ki prihajajo z vzhoda in imajo tam prijavljeno stalno prebivališče je na voljo 40% vseh sredstev.  Na ZRSZ so v lanskem letu v ta program vključili 1.175 brezposelnih oseb, ki so mlajše od 30 let, letos pa jih želijo v program vključiti še dodatnih 1.500. Subvencija, ki jo s tem pridobi delodajalec znaša 5.000 evrov. Hkrati moramo opozoriti, da se takšna višina izplača delodajalcu, ki brezposelno mlado osebo zaposli za polni delovni čas, to je 40 ur na teden. V kolikor delodajalec osebo zaposli za polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur ali zaposli invalidno osebo, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden, se izplača sorazmerni del subvencije.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije. Imeti morajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni. Pred samo oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci objaviti prosto delovno mesto na ZRSZ, na podlagi katerega jim potem ZRSZ napoti brezposelne osebe iz ciljne skupine glede na zahteve delovnega mesta. Ko delodajalec izbere ustreznega kandidata se lahko prijavi na javno povabilo. To stori  v elektronski obliki na portalu ZRSZ-ja za delodajalce. Ponudbe je mogoče oddati do 31. 7. 2019 do 14.45 ure, ko se izteče rok javnega povabila oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Vsi mladi, ki bi vas vključitev v program zanimala se obrnite na vašega osebnega svetovalca ali svetovalko na Uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

M.I.