500 gospodinjstev z nizkimi dohodki si lahko obeta brezplačno energetsko prenovo

Foto: pixabay.com

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«. Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije, je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov. Od tega bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.

soba s posteljo, pisalno mizo in oknom
Foto: gov.si

Namen programa je zmanjšanje naraščajočega problema energetske revščine. Sredstva bodo namenjena za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije (zamenjava fasade, oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanje in drugo). V program bo vključenih 500 gospodinjstev z nizkimi prihodki v eno stanovanjskih stavbah ali stanovanjih v dvostanovanjskih stavbah.

Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad, ki bo upravljal program, bo sodeloval tudi s Centri za socialno delo, energetskimi svetovalci in drugimi deležniki.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad.

Vir: gov.si