Lani so Celjske mesnine čisti dobiček povečale za polovico in beležile eno boljših let v svoji zgodovini. Po poročanju STA je letos slika afriške prašičje kuge, zaradi katere so cene svinjine drastično poskočile povsem drugačna. Direktor družbe Izidor Krivec ocenjuje, da bo letošnje leto eno tistih, ki jih je najbolje čim prej pozabiti.

Svinjina se je kot osnovna surovina Celjskih mesnin zaradi te bolezni na svetovnih trgih podražila tudi do 100 odstotkov. Krivec je povedal, da na prihodke družbe to ne bo vplivalo, bo pa oklestilo letošnji načrtovani dobiček podjetja.

Nadalje je pojasnil, da družba takšnim podražitvam ne more slediti, če bi jih vgradila v cene, bi prišlo do velikega upada prodaje. Maloprodajne cene mesa je zato za zdaj povečala le za okoli 10 odstotkov.

Za ljudi afriška prašičja kuga ni nevarna, je pa zelo prizadela domače in divje prašiče in se hitro širi po Evropi in Aziji. Zato je zanj to predvsem ekonomska bolezen, ki zelo močno vpliva na letošnje poslovanje.

Po besedah Krivca so se v lanskem sicer uspešnem poslovanju pokazale nekatere posebnosti, ki se še bolj odražajo letos. Gre predvsem za rast stroškov dela, , embalaže, energije, repromatariala in ravnanja z odpadnimi surovinami.

365 delavcev zaposluje družba, na tem področju se sooča s težavami. Pri tem je najbolj izpostavljena osnovna dejavnost zakol in predelava mesa, kjer so delovni pogoji težki in so potrebna specifična znanja.

Krivec je še zaupal, da je njihov cilj čim večja prodaja izdelkov lastne blagovne znamke, čeprav se krepijo trgovske. Po njegovih besedah so lani razvili 12 novih izdelkov in naredili štirje izboljšave, od 12 novih jih je šest že v prodaji.

V lanskem letu so Celjske mesnine ustvarile 2,8 milijona evrov čistega dobička, kar je okoli 55 odstotkov več kot leto prej. Za tri odstotke so se povečali čisti prihodki od prodaje, na dobrih 85 milijonov evrov.

M.I.