Ali bo družba MSIN d.o.o. povečala svoj delež v družbi CETIS d.d.?

Foto: Pixabay.com

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 11. 1. 2018 izdala družbi MSIN d.o.o. dovoljenje za oddajo prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d..

Na podlagi tega dovoljenja je družba MSIN d.o.o. dne 18. 1. 2018 v dnevnem časopisu Večer, na spletni strani družbe NLB d.d. in na svoji spletni strani objavila namero o odkupu delnic v družbi CETIS d.d.. Na spletni strani družbe NLB d.d., ki v imenu družbe MSIN d.o.o. izvaja prevzemno ponudbo so zapisali, da je veljavnost ponudbe med 19. 1. 2018 in 19. 2. 2018, razen, če bi se v skladu z Zpre- 1 veljavnost ponudbe podaljšala.
Upravni odbor družbe CETIS d.d. je dne 19.01.2018 prevzel izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic ciljne družbe. Na prevzemno ponudbo za odkup delnic so se odzvali v upravnem odboru in le-ta je podal svoje mnenje o prevzemni ponudbi. V upravnem odboru so pri oceni učinka, ki bi ga imel odkup delnic izhajali iz dejstva, da  je prevzemnik že večinski delničar družbe ter da prevzemnik oziroma njegov pravni prednik Gorenjski tisk d.d., ki je v družbi prisoten že od leta 2012 izvršuje vse pravice, ki izhajajo iz njegovega statusa večinskega lastnika. Po besedah upravnega odbora so preučili tudi kako bi se s prevzemom uresničevali vsi interesi družbe CETIS d.d. in kakšni so strateški načrti prevzemnika. Večjih pomislekov zaradi zgoraj navedenih dejstev niso imeli.
Office Business Businessmen Shaking Hands
Svojo ugotovitev so podkrepili tudi s tem, da iz prospekta za odkup izhaja, da želi prevzemna družba MSIN d.o.o. nadaljevati z zastavljeno poslovno politiko CETIS-a d.d., hkrati pa želijo ohraniti obstoječo strukturo poslovanja in želijo ohraniti vse njene pomembnejše funkcije ter nadaljevati z dosedanjo politiko zaposlovanja v družbi CETIS d.d.. V CETIS-u d.d. ob prevzemu ne pričakujejo večjih sprememb na omenjenih področjih, predvsem pa je za njih najpomembneje, da se za zaposlene ne bo spremenilo popolnoma nič, kar je iz socialnega vidika tudi najpomembneje.
Prevzemnik, družba MSIN d.o.o. je v prevzemni ponudbi zapisala tudi, da bo večino ustvarjenega dobička namenila za razvoj in prihodnjo rast CETIS-a d.d..
So pa v upravnem odboru družbe CETIS d.d. zatrdili tudi, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni nobenega dogovora glede prevzemne ponudbe, prav tako ni dogovora o uresničevanju glasovalne pravice iz delnic družbe CETIS d.d., ki imajo oznako CETG in katerih imetnik je že družba MSIN d.o.o.. Samo izvršni direktor gospod Roman Žnidarič je posredni imetnik delnic družbe CETIS d.d. z oznako CETG in to preko družbe Optimus naložbe d.o.o., v kateri je tudi lastnik celotnega deleža. Ta družba deluje s prevzemnikom usklajeno. V CETIS-u so še zapisali, da drugi člani upravnega odbora in izvršni direktorji niso lastniki delnic z oznako CETG, vrednost ene delnice CETG po zadnji knjigovodski vrednosti znaša na dan 31. 12. 2016 142,93 evrov.
 
M.I.