Ali bodo zasebni visokošolski zavodi ostali brez koncesije?

Priznani sociolog dr. Matej Makarovič je v svojih razmišljanjih z naslovom »Šolstvo med ideologijo in interesi! Zasebnim visokošolskim zavodom želijo odvzeti koncesije!«, ki so bila objavljena na spletni strani tednika Demokracije, zelo nazorno prikazal zakaj se visokim šolam lahko v kratkem zgodi, da bodo ostale brez koncesij.

Perečega problema ureditve financiranja slovenskega šolstva, ki se vse bolj poglablja pri nas se je dotaknil z začetnimi ugotovitvami,  da se v primeru politične opcije, ki je dolgo na oblasti le-ta sreča z dvema težavama: ali pripelje svojo ideološko politično usmerjenost v ekstreme ali  zavoljo svojih lastnih koristi in pragmatičnih interesov se le tej odreče. Dr. Makarovič je poudaril, da odnos do zasebnega šolstva pri nas temelji na interesno-pragmatični in ideološko-fanatični usmeritvi trenutne vladajoče elite. V razmišljanju opozarja tudi na dejstvo, da šolstvo velja za »ideološki aparat države«, ki je predmet indoktrinacije in ga oblast ne sme izpustiti iz rok.

Dotaknil se je tudi dejstva, da je moralo ustavno sodišče poskrbeti za zaščito enakih pravic otrok, ki se šolajo v zasebnih šolah, pa kljub vsemu želijo radikalni dediči komunizma spremeniti zakone tako, da bi »zaobšli« sodbo ustavnega sodišča.  V nadaljevanju je spomnil, da stanje v zasebnem visokem šolstvu ni prav nič drugačno kot v zasebnem osnovnošolskem sistemu. Za razliko od osnovnošolskega je bilo visokošolsko šolstvo temu problemu izpostavljeno šele leta 2006, ko so zasebne visoke šole po kakovosti pričele tekmovati z javnimi in jih celo občasno presegale. Izpostavil je tudi, da se je pred desetimi leti ustanovila Agencija za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS, katere glavni namen je bil boriti se proti zasebnemu šolstvu, katerega so prikazovali kot manj kakovostnega od javnih šol.  Poudaril je, da so zasebne šole standarde NAKVIS-a vzele bolj resno od javnih šol in so s tem preprečile, da bi se načrt vladajočih elit uresničil.
Books, Student, Studying, Learn, Read
Dr. Matej Makarovič je predstavil, da so zaradi tega dali v javno razpravo nov predlog sprememb zakona o visokem šolstvu s katerim želijo zasebnim visokošolskim zavodom odvzeti koncesijo in je nov načrt vladajoče elite kako uničiti zasebno šolstvo. S tem zakonom bi študentom odvzeli pravico do brezplačnega šolanja na zasebnem visokošolskem zavodu.  Zelo pomembno za dr. Makaroviča pa je, da bi lahko kljub vsemu visokošolski zavodi kandidirali za koncesijo, vendar bo le-ta tako namenjena za tako kratek čas, da ne bo omogočala koncesionarju niti najosnovnejše predvidljivosti in zaposlovanja nujno potrebnega kadra.

Skrbi pa dr. Makaroviča, ker bodo žrtve teh igric in interesov bodoči študentje. Skrbi ga tudi dejstvo, da nekatere programe ponujajo samo zasebne fakultete in ker v veliko slovenskih regijah ni državnih fakultet. Za študij bodo tako prikrajšani predvsem študentje, ki si zaradi materialnih razlogov težko privoščijo študij v Ljubljani. Zato je to zelo pomemben zakon, ki lahko veliko mladim prepreči konkurenčen vstop v svet odraslih.

 
M.I.