Ali Marjan Šarec epidemijo še vedno jemlje kot komedijo? Kot predsednik vlade ni prebral načrta za ravnanje ob nalezljivih boleznih, ker ni bil minister za zdravje.

Foto: SDS

Včeraj je pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje zagotavljanje zaščitne opreme ter ukrepe institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja covida-19, pričal Marjan Šarec. Po besedah predsednice Suzane Lep Šimenko je z zaslišanjem komisija želela preveriti dejstva v zvezi z odgovornostjo nosilcev političnih funkcij za hudo pomanjkanje zaščitne opreme ob izbruhu epidemije.

Predsednica je ob Marjana Šarca želela izvedeti kako se je vlada pod njegovim vodstvom pripravljala na grožnjo širjenja epidemije iz Republike Kitajske in kako so bili ministri njegove vlade seznanjeni z nastalo situacijo. Člani komisije so želeli pridobiti tudi odgovor, kdaj se je vlada pod vodstvom Šarca prvič sestala na to temo.

Predsednica in člani komisije so s strani Šarca dobili zelo nejasne odgovore, saj se le-ta ni spomnil, kdaj je prvič potekala seja vlade na temo širjenja in grožnje covida-19, prav tako ne koliko časa so tej temi namenili. V nadaljevanju je Lep Šimenko Marjanu Šarcu povedala, da je bila seja vlade 13. 2. 2020, v nadaljevanju pa jo je zanimalo kakšne naloge je takrat dal posameznim ministrom za pripravo na epidemijo. Tako kot na predhodne vprašanje tudi na to ni znal odgovoriti. Ker se Šarec ni spomnil podrobnosti te seje, ga je predsednica spomnila, da je vlada takrat sprejela sklep s katerim je 2 milijona mask poklonila Republiki Kitajski.

Na seji je predsednica izpostavila tudi, da Šarčeva vlada, ko je bolnišnicam že pričelo zmanjkovati zaščitne opreme, na kar so opozorile tudi priče pred komisijo, ni sprostila zalog zaščitne opreme iz skladišč blagovnih rezerv. Predsednica je izpostavila, da je takratni predsednik vlade Marjan Šarec 22. 2. 2020 dejal, da obstaja načrt v primeru širšega obsega bolezni. Po besedah Šarca je šlo za načrt ravnanja ob nalezljivih boleznih, ki je bil pripravljen leta 2017, takratna vlada pa ga ni obnovila.

Najbolj zanimivo je bilo, da je Šarec na zaslišanju povedal, da tega načrta ni prebral, ker takrat ni bil minister za zdravje, ampak je bil v nekem vmesnem obdobju. Prav tako Šarec ni znal pojasniti navedbe Svetovne zdravstvene organizacije, da je bila Slovenija na epidemijo slabo pripravljena. S predstavniki bolnišnic pa se njegova vlada ni sestala, ker je bila v odhajanju, je pojasnil Šarec.