Ali podatki o številu brezposelnih v Mestni občini Celje kažejo realno sliko?

Vprašanje, ki se samo po sebi ob predlogu proračuna za leto 2018 Mestne občine Celje v rubriki Aktivna politika zaposlovanja postavlja je: Ali številke, prikazane o zmanjševanju števila brezposelnosti odražajo realno sliko med iskalci zaposlitve?

Mestna občina Celje že vse od leta 1995 nastopa kot naročnik programov javnih del, ki jih vsako leto na koncu koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Omenjeni program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del na področju socialnovarstvenih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje.
Termination Silhouettes Human Employee Wor
Ob pregledu aktivnosti Mestne občine Celje v kategoriji Aktivna politika zaposlovanja, s katero želi Mestna občina Celje na trgu dela prispevati svoj delež k povečanju zaposlovanja in zmanjšanju brezposelnosti ter s tem usklajuje ponudbo in povpraševanje na samem trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve, je v letu 2016 iz proračuna namenila 313.132 evrov. V proračunu za leto 2017 je po rebalansu za omenjeni ukrep namenila 351.614 evrov, predlog proračuna za leto 2018 pa za ukrep aktivne politike zaposlovanja predvideva sredstva v višini 351.600 evrov.

Ob teh številkah se lahko upravičeno vprašamo ali je trend brezposelnosti resnično tako izrazit, kot ga nekateri želijo prikazati. V kolikor bi temu bilo tako Mestna občina Celje ne bi potrebovala za omenjeni ukrep nameniti skoraj 40.000 evrov več kot je to storila leta 2016, ko bi naj bila brezposelnost najvišja. Na mestu je torej vprašanje kako je z realno sliko brezposelnosti v Mestni občini Celje?

 
M.I.