Ali ste že uveljavljali ukrepe iz protikorona paketov? Določeni roki se iztečejo konec leta.

Foto: pixabay.com

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča, da se 31. 12. 2020 izteče rok za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niso uveljavljali svojih pravic, imajo do konca koledarskega leta še možnost, da uveljavljajo naslednje ukrepe:

mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december,

povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok,

povračila nekritih fiksnih stroškov,

poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v zgornjih povezavah (linkih).

V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnejo tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije