Ali Švarc Pipanova že preiskuje kršenje pravilnika inšpektorice, ki je brez ustreznih dokumentov odredila premik govedi iz kmetije Možgan?

O skrajno spornem odvzemu povsem lepo rejene govedi kmetiji Možgan je bilo že veliko napisanega in povedanega. Kljub temu pa kot iz povedanega samega lastnika in sina je v postopku prišlo več kot očitnega kršenja Pravilnika o identifikaciji in registraciji goved, s strani inšpektorice, ki je odredila takšen ukrep. Zaradi tega je zanimivo, če je ministrstvo za pravosodje s pristojno ministrico Dominiko Švarc Pipan že ukrepalo?

Kot sta pojasnila člana družine Možgan je namreč inšpektorica izvedla premik goveda iz kmetijskega posestva brez ustreznih dokumentov. Lastnik živine namreč še vedno razpolaga s potnimi listi rejne živine, kar pomeni, da je inšpektorica odredila premik brez ustrezne dokumentacije. To pa v praksi pomeni kršenje 18. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji goved.

S tem svojim ravnanjem je tako inšpektorica zopet zakon ulice, ker kot je znano so pri tem odvzemu sodelovali nekateri aktivisti, pred uradno zakonodajo in predpise. Inšpektorica bi namreč morala pri svojem postopku upoštevati omenjeni člen pravilnika, ki jasno določa, da se lahko govedo s poseti premakne v kolikor ga spremlja veljaven potni list ali ZPL. Kot izhaja iz izpovedi lastnika živali pa inšpektorica ni posedovala. S tem je dejansko ravnala v nasprotju z zakonodajo in bo animivo videti ali bodo organi pregona to dejanje sedaj tudi priskali?

Vir: X