S tem naslovom bi lahko poimenovali dogodke, ki so se zgodili v teh zadnjih dneh, ko naši najmlajši končujejo s šolskim letom. Kot vsako leto so tudi letos ponudniki šolskih potrebščin pohiteli in naše najmlajše »zasuli« z reklamnim gradivom.

Eden od ponudnikov šolskega gradiva – Kopija nova je morala za svoje reklamno gradivo med vsemi lepimi slovenskimi besedami, ki jih najdemo v SSKJ izbrati ravno besedo »lagano«, ki je še daleč od tega, da bi bila slovenska. Ob tem se pojavi vprašanje ali se morda ne zavedajo, da gradivo ponujajo v slovenskih šolah, slovenskim otrokom, ki bi jim morali približati lepoto našega jezika.

Ob tem se je na spletu razvila vroča razprava

Nekateri ljudje in starši so se ob tej reklami resnično zamislili, nekateri pa so si iz domoljubov in tistih, ki skušajo najmlajšim prikazati Slovenijo kot državo Slovencev in Slovenk dobesedno norčevali. Izražali so celo mnenja, da naj bi šlo za kulturno obogatitev za našo državo. Ob tem je na mestu vprašanje: Kakšno kulturno obogatitev? Pojugoslovenit naše mlade – to je kulturna obogatitev?

Žal je tudi ustanovitelj in direktor Kopije-nova d.o.o. Andrej Kampel »podlegel« vsiljevanju tujih besed v naš prostor. Na njihovi spletni strani je namreč zapisal: “Vse za šolo na enem mestu zbrano, ni treba nikamor, vzemʼ si ga lagano!” Žal se očitno ne zaveda, da šolske potrebščine še vedno plačujejo starši in ne otroci in je potrebno propagando narediti tudi na nivoju odraslih, ne samo otrok.

V nadaljevanju je zbranih nekaj odzivov ljudi, ki jim ni vseeno v kakšni državi živimo in v kakšne šole hodijo naši otroci:

Andrej Cerar: “Lagano naj bi v slovenščini pomenilo nekaj takšnega kot: “na lahko” ali “počasi”. Samo zakaj to besedo vrivati v slovenski stavek pa ne vem – morda želijo vse pojugoslovenit!”

Dejan Škvarč: “Baje gre za neko kulturno obogatitev za našo državo. Ta dva na sliki pa sta ene dva influensarja (vplivneža), ki bogatita slovensko besedišče in dvigata duha Slovencem.”

Andreja Rajh:  “Totalno neprimerna za zgled otrokom. Da ne govorim o neslovenskem sloganu in neprimernem sporocilu solarjem, ces jemljite vse zlahka. Pa toliko moramo starsi prepricevat otroke skozi celo solsko leto, da je potrebno vlagati napore za rezultat, potem pa en balkanski repar pametuje kako mora biti vse zlahka. Hvala lepa za škodo.”

Klemen Traven: “Lagano” ne pomeni nič. Cela reklama je drugače nerazumljiva!”

Mia Mihelich: “To ni lagano, ampak je zlagano,..”

Da v slovenskih šolah ni prostora za takšne zadeve tudi jasno kaže 12. člen Zakona o rabi slovenščine, ki pravi: »Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih, od predšolske stopnje do univerze, potekata v slovenščini.« V omenjenem zakonu še jasno piše: Slovenski jezik je uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov.

Vsega tega bi se moral zavedati tudi direktor podjetja Kopija-nova d.o.o., kot tudi ostali ponudniki šolskega programa, predvsem pa delavci v izobraževalnih ustanovah, ki bi morali nemudoma na te anomalije opozoriti ponudnike in ne bi smeli dovoliti, da se takšen propagandni material razdeljuje v izobraževalnih ustanovah.

M.I.