Analiza NIJZ pokazala, da je bilo leta 2020 v Celju manjše število novih primerov raka od povprečja

Foto: pixabay.com

Celje, 26. februar 2021 – Z Mestne občine Celje so sporočili, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje predstavil rezultate projekta Zdravje v občini 2020. Projekt je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim povprečjem.

Po podatkih NIJZ je bilo leta 2020 v Celju zaznanih manj novih primerov raka, manj bolniških odsotnosti, bolezni povezanih z alkoholom, obolevnosti za klopnim meningoencefalitisom in astme pri mladostnikih, pa tudi manj prekomerne prehranjenosti otrok in prometnih nezgod zaradi alkohola, od Slovenskega povprečja.

Na drugi strani je bilo leta 2020 na območju Mestne občine Celje precej več uporabnikov pomoči nadomu, večje pa je bilo tudi presaditev v programu Zora.

Občina se pri fitnesu otrok, presejanosti v programu DORA, novih primerov določenih vrst raka, umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja ter umrljivosti zaradi vseh vrst raka, uvršča v Slovensko povprečje.

Pri analizi je spodbudno tudi, da je bilo leta 2020 v primerjavi z letom 2019 na omočju Celja manjše število prometnih nezgod zaradi alkohola in število umrlih zaradi samomora.

M.I.