Anton Šturbej: Ali je za občino Rogaška Slatina predviden kakršenkoli ukrep za pomoč za okrevanje?

Foto: Osebni arhiv (Anton Šturbej)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je kot kaže pri javnem razpisu za spodbujanje trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkorenčnosti, pozabilo na občino Rogaška Slatina. Kot opozarja lokalni poslanec Anton Šturbej pa se občina sooča z izgubami turistov iz Ukrajine in Rusije, ki so pred vojno predstavljali pomemben delež obiskovalcev in turistov v regiji.

Zaradi teh nejasnosti je poslanec na ministra dr. Aleksandra Jevška naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s poprej omenjeno tematiko. Celotno poslansko vprašanje Antona Šturbeja objavljamo v nadaljevanju v celoti.

Dne 19. 5. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 57/23 objavljen javni razpis Ministrstva za  kohezijo in regionalni razvoj ter Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za finančni produkt BIZI NOO, katerega namen je spodbujanje trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

  • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost;
  • Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih;
  • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Razvidno iz razpisa med obmejna problemska območja sodijo občine:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica,Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale.

Med obmejna problemska območja pa, razvidno iz razpisne dokumentacije, ni uvrščena občina Rogaška Slatina, ki bi si z morebitnimi pridobljenimi nepovratnimi sredstvi oziroma posojili lahko opomogla po masovni izgubi ukrajinskih in ruskih gostov.

Rogaška Slatina je dolgo veljala kot zdraviliško mesto, ki je v Sloveniji privabljalo največ ruskih gostov. Zaradi vojne v Ukrajini pa se občina Rogaška Slatina sooča z velikimi izgubami omenjenih gostov, ki so v preteklih letih v Rogaško Slatino na počitnice prihajali za dlje časa kot preostali gosti in katerih kupna moč je bistveno večja od ostalih turistov, ki za storitve namenijo manj denarja.

Po poročanju portala N1 je bilo leta 2019, pred epidemijo covida, v Rogaški Slatini skoraj 14 odstotkov turistov iz Rusije, nekaj več kot pet odstotkov pa iz Ukrajine. Skupaj so ustvarili so skoraj 40 odstotkov vseh nočitev v občini, od tega Rusi 27,8 odstotka, Ukrajinci pa malo več kot deset odstotkov.

Foto: SDS

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

  1. Zakaj občina Rogaška Slatina ni uvrščena na razpisni seznam obmejnih problemskih območij?
  2. Ali je za občino Rogaška Slatina predviden kakršnikoli ukrep za pomoč za okrevanje, dvig konkurenčnosti podjetij oziroma s pozitivnimi učinki za razvoj občine Rogaška Slatina?

Vir: SDS