Anton Šturbej: “Je ministrstvo seznanjeno z zapiranjem Pošte Slovenije v Šmarju pri Jelšah in težavami tam zaposlenih?”

Foto: Osebni arhiv (Anton Šturbej)

Kljub temu, da je v zadnjem času mogoče prebrati v medijih podatke o luksuznih vozilih zaposlenih na Pošti Slovenija in dobrih honorarjih, je slika povsem drugačna. Na drugi strani se namreč uporabniki in zaposleni srečujejo z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije in prodaje njihovih nepremičnin.

Tako se je denimo na prodaji znašla stavka Pošte Slovenije v centru mesta Celje, prav tako pa se občani Šmarja pri Jelšah srečujejo z zapiranjem poslovalnice in selitvijo v Rogaško Slatino. S tem se bodo morali seliti tudi tam zaposleni. Zaradi problematike zapiranja poslovalnic Pošte Slovenije na obrobju države, se je po pojasnila s poslanskim vprašanjem na ministra obrnil poslanec SDS Anton Šturbej.

Šturbej želi od ministra Hana pridobiti odgovor, če je seznanjen z zapiranjem pošte v Šmarju pri Jelšah in selitvijo tam zaposleni. Prav tako ga zanima kaj bo minister naredil na tem področju.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, ki upoštevajoč strukturne spremembe na trgu poštnih storitev ne predstavlja dobičkonosne dejavnosti. Zaradi tega Pošta Slovenije izvaja številne druge dejavnosti, s katerimi skuša nadomestiti manjše prihodke in zadovoljiti pričakovanje lastnika, to je države in Slovenskega državnega holdinga kot upravljavca podjetij v državni lasti. Ob tem Pošta Slovenije izvaja tudi racionalizacijske ukrepe, optimizacijo, ki jo predstavlja v javnosti, med predstavniki lokalnih skupnosti in državljani Republike Slovenije; to je pa precej pereče vprašanje. Gre za vprašanje zapiranja ali preoblikovanja pošt v pogodbene pošte ali druge oblike pošte, ki se izvaja v urbanih središčih in tudi na ruralnih območjih.

Name so se obrnili uslužbenci poštne izpostave Šmarje pri Jelšah, ki so me seznanili o tem, da se ukinja tudi izpostava pošte v Občini Šmarje pri Jelšah. Občina Šmarje pri Jelšah ima 13.000 prebivalcev in kot takšna nujno potrebuje svojo poštno izpostavo, ki sledi potrebam svojih občanov. Ker pa pošta nima finančnih sredstev za obnovo poštne poslovalnice v Šmarju pri Jelšah sedaj svoje uslužbence seli v Rogaško Slatino. Uslužbenci prosijo pristojno ministrstvo za pomoč in rešitev nastale situacije. Upajo, da je še možna rešitev glede na to da Občina Šmarje pri Jelšah nedvomno podpira zaposlene na Pošti Šmarje pri Jelšah, ki se bodo v nasprotnem morali voziti na delo 15 km v eno smer in nazaj ob zaključku dela. Pri tem bodo nastali tudi nesorazmerno višji stroški za uslužbence in samo pošto.

Ob tem velja izpostaviti, da se je odzvala tudi Občina Šmarje pri Jelšah, ki je pripravljena pomagati uslužbencem poštne poslovalnice v občini, da skupaj s Pošto Slovenije poiščejo rešitev za zaposlene, ki so na stari lokaciji v središču Šmarja pri Jelšah že celih 25 let. Občina Šmarje pri Jelšah ima status upravnega središča, ki nujno potrebuje poštne storitve pa tudi okoliš Šmarja pri Jelšah je zelo obsežen in zahteven v naravnem smislu. Menim, da je nesprejemljivo, da se morajo lokalne skupnosti ukvarjati tudi s problematiko poštnih storitev.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

1.    Ali ste na ministrstvu seznanjeni s problematiko zapiranja poštne poslovalnice v Občini Šmarje in Jelšah in kako nameravate ukrepati za pomoč uslužbencem?

2.    Kaj boste naredili, da omenjena poštna poslovalnica ostane oziroma da bodo poštne poslovalnice na podeželju ostale in da jih ne boste v želji po dobičku zapirali?

3.    Kaj boste storili, da bo v vsaki občini delovala vsaj ena poštna poslovalnica v primernih prostorih in s primernim delovnim časom pod okriljem Pošte Slovenije?

4.    Ali ima ministrstvo kakšno strategijo, kako bo preprečila nadaljnje zmanjševanje dostopa prebivalcev Republike Slovenije do poštnih storitev in univerzalne storitve kot specifične javne storitve, ki bi morala biti dostopna prebivalcem Slovenije ne glede na to ali Pošti Slovenije prinaša dobiček ali izgubo?

Vir. SDS