Anton Šturbej vlado sprašuje, če je že prešla od besed k dejanjem pri vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov

Foto: Osebni arhiv (Anton Šturbej)

Ker kot mnogi opozarjajo imamo trenutno na oblasti vlado smernic in časovnic, poslanca SDS Antona Šturbeja zanima kako daleč je vlada pri pripravi mreže satelitskih urgentskih centrov. Poslanec je na pristojnega ministar Danijela Bešiča Loredana naslovil to vprašanje, ker ministrstvo na tem področju ni doseglo časovnega roka.

Poslanec SDS je že meseca februarja ministrstvu zastavil vpršanje vezano na to temo. Takrat je prejel odgovor, da naj bi bilo ministrstvo blizu konzenza stroke o delovanju in vmestitvi satelitskih urgentnih centrov. Tkrat je bilo obljubljeno, da bi satelitski urgentni centri zaživeli do junijaletošnjega leta. Sedaj smo v mesecu juliju in zadeva še vedno ni realizirana, zato poslanca Šturbeja ponovno zanima kaj ministrstvo dela na tem področju.

Celotn poslansko vprašanje objavljamo v nadalejvanju.

Spoštovani gospod minister!

Februarja letos sem vas že spraševal v zvezi z gradnjo novih satelitskih centrov po Sloveniji. Naj vas spomnim, kaj ste mi takrat odgovorili: »Zelo blizu smo konsenzu stroke, kam spadajo specialisti urgentne medicine in kako jih bomo vrnili v urgentne centre in v satelitske urgentne centre in kako bomo vse skupaj kadrovsko, strokovno, organizacijsko in tudi z investicijami planirali do leta 2040. Te potrebe se bodo spreminjale, treba je upoštevati razvoj države, povezave. In cilj ministrstva je, da zgodbo iz leta 2015, ko so nastali urgentni centri, ko je bila zamisel za SUC ali satelitske urgentne centre, pripeljemo do konca in imamo jasno mrežo NMP, ki je ločena od ambulant družinske medicine.« Glede časovnice pa ste dodali: »Odgovor je na Ministrstvu za zdravje povsem jasen. Do junija najkasneje bomo imeli postavljeno mrežo, na osnovi tega bomo še prej, verjetneje april, maj, razpisali pogoje za SUC-e, ki bodo enaki za vse.« No, april in maj sta mimo, kmalu bo mimo tudi junij.

Na enem izmed sestankov v naši poslanski skupini ste dejali tudi, da boste celotno mrežo predstavili konec letošnjega maja na dogodku, odprtem za širšo javnost, in da bomo tudi mi prejeli vabilo. No, tudi tega nismo dočakali.

Glede na informacije, ki sem jih prejel s terena, pa ste imeli pred kratkim vendarle sestanek z župani.

Zanima me:

1. Kako daleč ste v resnici s pripravo mreže satelitskih urgentnih centrov?

2. Ali lahko predstavite lokacije satelitskih urgentnih centrov?

3. Ali bo satelitski urgentni center v Šmarju pri Jelšah?

4. Ali lahko občine za satelitske urgentne centre računajo tudi na evropska sredstva?

Vir: SDS