Anton Šturbej želi pojasnila zakaj imata Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve največ uporabnikov službenih kartic in kaj bosta ministra storila, da se to zmanjša?

Foto: pixabay.com

V zadnjem tednu javnost razburja informacija, da je minister za obrambo Marjan Šarec postal rekorder po porabi denarja na službeni kartici. Tako naj bi politik, ki mu ljudje sploh niso več dali mandata porabil več kot 670 tisoč evrov na službeni kartici. V SDS ob tem ugotavljajo, da so rekorderji po službenih karticah na Ministrstvu za obrambo in na Ministrstvu za notranje zadeve.

Zaradi tega poslanec Anton Šturbej oba ministra sprašuje kaj bosta naredila, da se zmanjša število upravičencev do službenih kartic.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

dne 4. marca 2024 sem prejel odgovor Vlade Republike Slovenije številka 001104-28/2024/5 na moje pisno poslansko vprašanje, ki se je nanašalo na število službenih plačilnih kartic in porabljenimi sredstvi v letu 2023 po posameznih ministrstvih.

Za Ministrstvo za obrambo sem prejel naslednje podatke:

»Minister Boštjan Poklukar ter državni sekretarki Tina Heferle in Helga Dobrin nimajo službene plačilne kartice. Podatki o funkcionarjih in javnih uslužbencih na Ministrstvu za notranje zadeve, ki imajo službeno plačilno kartico, število službenih plačilnih kartic, ki jih ima posamezna oseba, njihova vrsta ter porabljena sredstva v letu 2023 so prikazani v spodnji tabeli. Podatki, ki bi razkrili porabo sredstev na plačilnih karticah po uslužbencih policije, kor organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, bi lahko resno ogrozili življenje ali osebno varnost uslužbenca policije ali osebe, ki je sodelovala s policijo, ali njunega bližnjega ali državno varnost ali učinkovitost taktike in metod dela policije. Tako zbrani podatki bi lahko omogočili razkritje tajnih podatkov oziroma bi z združevanjem ali povezovanjem podatkov, ki sami po sebi sicer niso tajni, tako združeni ali povezani pomenili podatek oziroma dokument, ki ga je treba zavarovati iz razlogov, določenih z 12. členom Zakona o tajnih podatkih.1 Zaradi varovanja tajnih podatkov so podatki o službenih plačilnih karticah pri uslužbencih policije navedeni zgolj po notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske uprave.

slika

slika

Skupna poraba na službenih plačilnih karticah v letu 2023 je znašala 423.387,59 EUR«.

Ugotavljam, da ima Ministrstvo za notranje zadeve drugo največje število uporabnikov službenih plačilnih kartic, posebej preseneča število uporabnikov v ožjem ministrstvu brez organov v sestavi, ki so v letu 2023 porabili zgoraj omenjeni znesek.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

1. Kakšni so razlogi za tako veliko število službenih plačilnih kartic, ki jih uporabljajo funkcionarji in uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve?

2. Kako izvajate nadzor nad uporabo in porabljenimi sredstvi na službenih plačilnih karticah?

3. Kako komentirate zneske sredstev, ki so jih uporabili posamezni uporabniki v letu 2023, pri čemer zlasti izstopajo Center za varnost in zaščito, Uprava kriminalistične policije in Uprava za policijske specialnosti?

4. Kaj boste ukrenili, da bi število službenih plačilnih kartic in njihovo porabo zmanjšali?

VPRAŠANJE, NASLOVLJENO NA MINISTRA ZA OBRAMBO MARJANA ŠARCA

Spoštovani,

dne 4. marca 2024 sem prejel odgovor Vlade Republike Slovenije številka 001104-28/2024/5 na moje pisno poslansko vprašanje, ki se je nanašalo na število službenih plačilnih kartic in porabljenimi sredstvi v letu 2023 po posameznih ministrstvih.

Za Ministrstvo za obrambo sem prejel naslednje podatke:

»Minister Marjan Šarec, ter državna sekretarja dr. Damir Črnčec in Rudi Medved nimajo službene plačilne kartice.

Podatki o funkcionarjih in javnih uslužbencih na Ministrstvu za obrambo, ki imajo službeno plačilno kartico, število službenih plačilnih kartic, ki jih ima posamezna oseba, njihova vrsta ter porabljena sredstva v letu 2023 so prikazani v spodnji tabeli.

slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika

Skupna poraba na službenih plačilnih karticah v letu 2023 je znašala 676.498,32 EUR«.

Ugotavljam, da ima Ministrstvo za obrambo daleč največ uporabnikov službenih plačilnih kartic, ki so v letu 2023 porabili daleč največ sredstev med vsemi ministrstvi.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

1. Kakšni so razlogi za tako veliko število službenih plačilnih kartic, ki jih uporabljajo funkcionarji in uslužbenci Ministrstva za obrambo?

2. Kako izvajate nadzor nad uporabo in porabljenimi sredstvi na službenih plačilnih karticah?

3. Kako komentirate zneske sredstev, ki so jih uporabili posamezni uslužbenci, nekateri celo nad 60.000 evrov samo v letu 2023?

4. Kaj boste ukrenili, da bi število službenih plačilnih kartic in njihovo porabo zmanjšali?

Vir: SDS