Bi želeli praznovati svetovni dan Zemlje malo drugače?

Za vse, ki vam ni vseeno kako ravnamo z našim okoljem in naravo v kateri živimo ter za vse, ki bi se tega morali še kako dobro zavedati ponujajo v Kozjanskem narodnem parku v petek, 20. aprila 2018 prireditev s katero se bodo pridružili praznovanju dneva Zemlje. Dogodek se bo pričel ob 18. uri na prelepem območju gradu Podsreda. Na začetku bodo organizatorji predstavili in nagradili izbrane fotografije udeležencev fotografskega natečaja Kozjansko 2017.

V nadaljevanju bodo predstavili tudi zbornik literarnih del, ki so jih ustvarili osnovnošolci zavarovanega območja. Osnovnošolci so svoja literarna dela ustvarjali na temo Opraševalci. In da bodo zadevo še bolj popestrili so v kletnih prostorih gradu Podsreda pripravili razstavo o izjemni naravni vrednosti – Zagorski potok. Omenjena razstava bo na voljo za ogled do konca oktobra 2018.
Sustainability, Energy, Apple, Globe
Zakaj so se v Kozjanskem narodnem parku odločili za razstavo Zagorski potok in kaj lahko na le-tej pričakujete vam kratek opis podajamo v nekaj naslednjih stavkih. Zagorski potok s pritoki je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Nahaja se na območju Natura 2000 in sicer na območju Bohor ter ekološko pomembnega območja Bohor-Veternik. V zaselku Fužine lahko na potoku opazujete slikovit slap, ki se preliva preko treh stopenj v skupni višini 9 metrov. V sami strugi pod slapom lahko najdemo raznolike kamnine – diabaz, jaspis, skrilavi glinavec, roženec, lehnjak. Vse te kamnine tja prinašajo hudourniški pritoki Zagorskega potoka in to s pobočja Bohorja. Bregove potoka lepo preraščajo domače rastlinske vrste kot so repuh, kalužnica, čemaž, navadni volčin ter jelenov jezik.
V samem potoku lahko najdemo tudi ostanke glažutarskega stekla in žlindro, ki jo je prineslo iz Bohorja. To dokazuje, da se je tu pred mnogimi leti odvijala pomembna obrtna dejavnost, glažutarstvo in fužinarstvo. Iz vsega tega lahko vidimo, da so na tem območju predelovali steklo in železo iz surovin, ki se nahajajo v okoliških pobočjih in grapah Bohorja.
M.I.