Blago začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu

Foto: twitter

Vlada je na včerajšnji 39. dopisni seji potrdila seznam blaga, ki je začasno oproščen uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. Sprejela je tudi prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020. Vlada je podprla izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila seznam blaga, ki je začasno oproščen uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu.

Z odlokom se kot začasen ukrep zaradi epidemije COVID-19 določa seznam blaga (zaščitna in medicinska oprema, kot na primer oprema za zaščito ust in nosu, rokavice, zaščita za obraz itd.), ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu.

Sprejela je tudi prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020. Vanj se vključuje tudi zadolževanje Republike Slovenije za namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19, kar omogoča Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

Vlada je ob seznanitvi z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom podprla izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.