Bo Alenka Bratušek poslancem danes odgovorila, zakaj je bilo podrejencem odvzetega za okoli 1 milijardo zasebnega kapitala?

Foto: Twitter (Jure Ferjan)

Na predlog strank SDS, NSi in SMC poslanci na Odboru za finance danes obravnavajo vpliv in posledice sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z razlastitvijo vlagateljev v bančne delnice in podrejene obveznice. Vlada Alenke Bratušek je namreč s svojo politiko leta 2013 in 2014 na podlagi sodišča oškodovala 100.000 imetnikov bančnih delnic in več kot 1600 lastnikov podrejenih obveznic.

Skupno je bilo tako izbrisanega oziroma odvzetega za okoli 1 milijardo evrov zasebnega premoženja. Že leta 2016 je Ustavno sodišče odločilo, da je bila s strani vlade Alenke Bratušek sprejeta novela ZBan-1L, s katero se je razlastitev zgodila protiustavna, saj osebe niso imele na voljo učinkovitega sodnega varstva. ESČP pa je v pritožbi razlaščencev odločilo, da bi morala država zagotoviti ustrezna procesna jamstva, ki bi pred samovoljno in enostransko odločitvijo državnih organov, varovala lastnike bančnih delnic, hibridnih instrumentov in podrejenih obveznic, ko sta Vlada Alenke Bratušek in Banka Slovenije pripravljali ukrepe za njihovo razlastitev.

Pri vsem tem je najbolj zanimiv odziv Stranke Alenke Bratušek na sodbo ESČP in sicer, da so takšno odločitev pričakovali. Iz tega lahko izhaja, da je kot najvišji predstavnik vlade vedela, da bodo s takšno odločitvijo lastnikom podrejenih obveznic kršene temeljne človekove pravice.

Odbor bo tako danes odločal tudi o treh sklepih s katerim želijo poslanci pridobiti končen znesek sanacij bank, ker le-ta še vedno ni znan zaradi omenjenih dogodkov. Prav tako bodo poslanci odločali o tem, da se pristojne institucije pozove k odkritju storilcev za takšno izvedbo sanacije bank.

Uredništvo