Bo dajatev za odjavljena vozila pripomogla k zmanjšanju divjih odlagališč?

Prvega aprila bo pričel veljati Zakon o motornih vozilih, ki uvaja dajatev na odjavljena vozila. Dajatev bo moral po novem plačati lastnik vozila, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bo ponovno registriral ali predal v razgradnjo pooblaščenemu izvajalcu. S tem želijo na Ministrstvu za infrastrukturo doseči, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da le-ta ne bodo potem končala na tako imenovanih divjih odlagališčih v naravi ali parkiriščih. Tako ta vozila ne bi dodatno onesnaževala okolja. Pooblaščeni izvajalci morajo ob razgradnji vozila poskrbeti za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje. Na Ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo, da ukrep ni namenjen plačevanju dajatve na odjavljeno vozilo, temveč da bi lastniki kar se da hitro poskrbeli za odjavljeno vozilo.

Tako bodo morali lastniki vozil od 1. aprila naprej poskrbeti, da bodo po odjavi vozila in morebitni prodaji le-tega lastništvo vozila prenesti na novega lastnika. V kolikor bo vozilo odjavljeno več kot leto dni in lastništvo ne bo preneseno, bo prejšnji lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve. Ker lahko spremembo lastništva uredijo lastniki vozil na istih mestih kot kjer urejajo registracijo, torej na upravnih enotah in pri nosilcih javnih pooblastil oziroma na tehničnih pregledih ne pričakujejo večjih težav in zapletov.
Dajatev bodo morali plačevati vsi, ki bodo zadnji lastniki vozil, ki so namenjena prevozom največ devetih oseb,  ki bodo zadnji lastniki vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in zadnji lastniki trikolesnih vozil, ki so vozni s kategorijami M1, N1 in L2e in ne bodo ustrezno poskrbeli za njih po odjavi.
Auto, Cadillac, Old, Oldtimer, Defect
Dajatve ne bo potrebno plačevati v kolikor bo iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, če bo vozilo ponovno registrirano ali če bo lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložil potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V zadnjo skupino se uvrščajo policijski zapisnik iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi in izvozno carinska deklaracija s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Evropske unije. Ker bo dajatev potrebno plačevati deset let je zelo pomembno, da vsi, ki boste po prvem aprilu odjavljali vozilo uredite vse dokumente, ki bodo dokazovali, da je bilo vozilo odjavljeno v skladu s tem zakonom. Kljub vsemu bo zanimivo videti, če bo še en dodaten predpis in ena dodatna dajatev resnično pripomogla k zmanjšanju števila divjih odlagališč in nepooblaščenih razgradenj vozil.
 
M.I.