Bo električna energija zaradi svojih lastnosti postala energija prihodnosti?

Foto: pixabay.com

Tako v Sloveniji kot v Svetu smo vse pogosteje priča temam in razmišljanju o podnebnih spremembah. V tej luči elektrodistrbuterji opažajo, predvsem pa se soočajo z napovedjo po rasti potreb po električni energiji, elektrifikaciji ogrevanja in prometa. Zaradi tega je še kako pomembno, da sledijo tehnološkim napredkom na področju vključevanja in upravljanja razpršenih virov in hranilnikov ter prilagajanju odjema in proizvodnje te vrste energije.

Vsi, ki se ukvarjajo z omenjenim področjem so prepričani, da električna energija zaradi svojih lastnosti predstavlja energijo prihodnosti. Tako so prepričani, da bo le-ta nadomestila ostale vrste energentov, ki pri svoji rabi sproščajo toplogredne pline in tako povzročajo energetske spremembe. Distributerji se zavedajo, da zaradi tega raste poraba električne energije, razpršeni viri, ki ji je potrebno v distribucijskem omrežju upravljati pa se v vedno večji meri vključujejo v distribucijsko omrežje.

Sami trendi razvoja tudi spodbujajo elektrifikacijo ogrevanja in prometa pri uporabnikih. Zato politika stavi na hranilnike energije in tako bo lahko vzpostavljen prilagojen odjem električne energije.

Foto: Elektro Celje

Zaradi vsega navedenega bodo 3. aprila v Rogaški Slatini v Gospodarsko interesnem združenju distributerjev električne energije, ki ga sestavljajo: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor ter Elektro Primorska organizirali Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije 2019. Konferenci so dali naslov Distribucijska omrežja, nosilec prehoda v nizkoogljično družbo.