Bo novo vodstvo CEROZ, res poskrbelo za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih center predstavlja za krajane Sedraža v Občini Laško

Foto: Občina Laško

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je preteklo sredo sklical nujni sestanek glede pereče problematike v obratovanju Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju SEROZ z Dola pri Hrastniku. Občina Laško se namreč z dotično tematiko ukvarja že vse od začetka delovanja zbirnega centra. Največje težave se pojavljajo s izcednimi vodami, ki jih CEROZ nima pod popolnim nadzorom.

Na sestanku so bili prisotni župani občin Hrastnik, Radeče, Zagorje ob Savi, predstavniki občine Trbovlje in Litije, ki so ustanoviteljice družbe CEROZ, predstavnica družbe CEROZ d.o.o., direktor družbe CEROZ d.o.o., ter predstavniki krajanov Krajevne skupnosti Sedraž in predstavniki občinske uprave Občine Laško. Na začetku je novi direktor CEROZ Jože Velikonja, ki ta položaj zaseda od konca lanskega leta, predstavil težave v sami družbi. CEROZ se trenutno spopada z slabo finančno situacijo ter, da se zaradi delovanja obrata pojavljajo različni negativni vplivi na okolje. Zato bo njegova prva prioriteta finančna sanacija družbe, ki ne izključuje tudi morebitnega prestrukturiranja tukaj računa tudi na občine ustanoviteljice, ki bi lahko v roku meseca dni potrdile finančno sanacijo družbe. V nadaljevanju pa si želi dobrega sodelovanja z okoliškimi krajani obeh občin tako laške kot hrastniške. V družbi imajo trenutno povečano število RDF odpadkov, ki čakajo na odvoz v tujino.

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je na sestanku želel pridobiti konkretne informacije o težavah v CEROZ. Tudi predstavniki občin ustanoviteljic so opozorili, da so bili premalo seznanjeni oziroma celo zavedeni s problematiko v delovanju družbe. Vendar se bodo kljub temu vključili v reševanje nastale situacije.

Na sestanku so spregovorili tudi krajani Sedraža, ki najbolj občutijo negativne vplive na okolje, ki jih povzroča CEROZ. Po njihovem prihaja do onesnaževanja brezniškega potoka z izcednimi vodami, v katerem so do začetka obratovanja CEROZ živele tudi ribe in raki, ki jih sedaj ni več. Prav tako se iz njega širi neznosen smrad, ki je v poletnih mesecih še aktivnejši. Zato so želeli izvedeti kdaj se bodo začeli izvajati sanacijski ukrepi.

Po zagotovilih vodstva CEROZ bo v prvem tednu marca na vpogled poslali konkreten terminski plan z rešitvami in konkretnimi tehnični ukrepi za sanacijo.

M.I.