Bo projekt GreenerSites pripomogel k sanaciji območja Stare Cinkarne?

V Celju je v minulih dneh potekal dvodnevni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki transnacionalnega projekta GreenerSites iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije in Hrvaške. Srečanje je gostila Mestna občina Celje za katero je ta projekt zelo pomemben, saj partnerji iščejo rešitve za čistejšo in trajnostno prihodnost mesta z okolico. Na sestanku, ki je potekal v Narodnem domu Celje, so partnerji razpravljali o poteku izvedbe pilotnih aktivnosti na posameznih degradiranih območjih in o izzivih, s katerimi se srečujejo posamezne države, ki so vključene v projekte. Vsi prisotni so se strinjali, da želijo s pilotnimi projekti poiskati najboljše tehnične rešitve za opuščena industrijska in okoljsko degradirana območja.

Gostitelji tokratnega srečanja so gostom razkazali pilotno območje Stare Cinkarne, na katerem je Mestna občina Celje v okviru projekta GreenerSites že lani na petih lokacijah postavila mrežo piezometrov za ugotavljanje stanja podtalne vode. S tem monitoringom bo mogoče pridobiti podatke o kemijskem stanju podzemnih voda, ter o hitrosti in smeri njihovega toka. Seveda v okviru projekta občina išče in preverja različne metode s katerimi bi lahko zmanjšali negativne vplive, ki jih ima onesnažena zemljina na okolje in zdravje ljudi, zaradi tega v tej fazi še ni mogoče ugotoviti katera rešitev bi bila najboljša in najprimernejša. Nekaj kazalnikov kaže, da bi bila morda dobra rešitev uporaba imobilizacije, kar pomeni, da bi onesnaženo zemljino s pomočjo dodatkov na samem kraju (in-situ) predelali v gradbeni proizvod, v katerem bi bile težke kovine trajno imobilizirane.
Tako ne prihaja do prašenja in prehajanja težkih kovin v zemljo ali podtalnico. Občina pa bo s svojimi projekti tudi preverila ali bi bilo mogoče takšen gradbeni produkt vgraditi v trajne nasipe na območju Stare Cinkarne in jih nato krajinsko urediti. Za pilotne projekte testiranja metode remediacije ima občina na voljo 37.000 evrov evropskih sredstev. Mestna občina Celje bo v okviru projekta GreenerSites izdelala karto onesnaženih območij, ki bodo strokovna podlaga pri pripravi usmerjenih in učinkovitejših ukrepov sanacije. Karto bodo izdelali na podlagi podatkov monitoringa vsebnosti kovin v tleh, ki je bil opravljen s sodobno geostatično analizo.
Beach, Boiling, Bubble, Circle, Close-Up
Svoj projekt so na srečanju predstavili tudi predstavniki Poljske, ki na območju Bydgoszcza v velikosti 2000 hektarjev preučujejo kako najuspešneje sanirati zadrževalnik nevarnih industrijskih odplak. Na območju nekdanje tovarne, kjer so impregnirali železniške pragove v mestu Solec-Kujawski je po rušitvi objektov prišlo do izkopa onesnažene zemljine, ki so jo kemično oprali in nato na posebej urejeni deponiji opranih tal opravili še bioremediacijo s pomočjo bakterij.
Projekt GreenerSites se je pričel izvajati junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. V projektu sodeluje enajst partnerjev iz petih držav Srednje Evrope, med katerimi je tudi Mestna Občina Celje. V projekt je vključenih tudi štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. Projekt je sofinanciran tudi s strani tradicionalnega programa Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Vrednost projekta znaša 3.795.769,00 evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3.117.919,00 evrov, ostala sredstva bodo zagotovili partnerji projekta. Mestna občina Celje bo za izvedbo projektov prejela 270.695,25 evrov.
 
M.I.