Bralec našega spletnega portala je na naše uredništvo naslovil pismo, ki ga objavljamo v celoti.

Šentjur je 18. novembra 2018 na lokalnih volitvah dobil novega-starega župana mag. Marka Diacija ter nov sestav občinskega sveta. Seje občinskega sveta so javne, je pa več kot na mestu vprašanje zakaj lokalni mediji ne poročajo o vsebinah sej občinskega sveta občine Šentjur.

Zakaj takšno razmišljanje?

V lokalnem spletnem mediju Kozjansko.info je bil 15. 11. 2018 objavljen članek z naslovom »Županski kandidati v Šentjurju, kot jih do sedaj še niste poznali«. V tem članku so bili predstavljeni vsi kandidati za župana v Občini Šentjur in tako je bilo vsem postavljeno zanimivo vprašanje: »Boste kot župan v prihajajočem mandatu uvedli spletne prenose občinskih sej?« Takrat še aktualni župan in sedaj tudi novoizvoljeni mag. Marko Diaci je na vprašanje odgovoril: »Ne«. Zanimivo je dejstvo, da je enak odgovor na to vprašanje podala tudi Mihaela Rožej, ki je tudi bila izvoljena v občinski svet in je v preteklem mandatu  koalicijsko sodelovala z aktualnim županom. Vsi preostali kandidati za župane so na to vprašanje odgovorili z: »Da«. Vendar, nihče od teh treh kandidatov ni bil izvoljen v občinski svet.

Po Statutu Občine Šentjur so seje občinskega sveta javne, statut sprejme občinski svet. Ampak glede na to, da je župan na vprašanje ali bo v prihajajočem mandatu uvedel spletne prenose občinskih sej odgovoril da ne, se pojavi vprašanje zakaj? Ali aktualna politična oblast nima želje omogočiti  občanom občine Šentjur vpogled v  delovanje občinskega sveta? Občanke in občani so župana izvolili, zato imajo pravico biti seznanjeni z vsebino občinskih sej tudi na takšen način. Ali se zna morebiti tudi zgoditi, da je vprašanje časa kdaj bodo novoizvoljeni svetniki preprečili dosedanjo prakso zvočnega snemanja sej občinskega sveta? Kje utegne biti razlog takšnega postopanja, je sicer težko odgovoriti. Morda razlog tiči v pripetljajih kot se dogajajo na sejah in enemu lahko prisluhnete, gre za izsek iz ene od sej občinskega sveta občine Šentjur v tem letu.

 

Svet se z industrijsko revolucijo 4.0. vse hitreje razvija in s tem tudi spletni mediji in določena družbena omrežja. Za uspešen razvoj občine je toliko pomembneje, da pomembne odločitve čim hitreje dosežejo širšo javnost. Dobre in produktivne odločitve lahko tako hitreje dosežejo vso zainteresirano javnost, morda tudi zainteresirane vlagatelje in tako lahko občina poskrbi za  pridobljena dodatna finančna sredstva, ki doprinesejo k dvigu kvalitete bivanja v občini. Na slabe odločitve pa hitreje prejmemo kritike in nas lahko potem konstruktivni pogovor pripelje do ugodnih rešitev. Zato je nerazumljivo zakaj se občinske politične oblasti izogibajo tovrstni hoji v koraku s časom.

Ponovno, širša javnost ima pravico biti informirana o delovanju občinskega sveta, saj so tako župana kot občinski svet izvolili občanke in občani občine Šentjur. V času volilne kampanje se je izkazalo, da mediji v Šentjurju delujejo povsem pristransko oziroma o dogodkih selekcionirano poročajo. Namreč, urednik lokalnega medija je bil prisoten na dogodku, ki ga je organizirala poslanka DZ RS, ampak, ker je le-ta v kandidaturi podprla protikandidata aktualnega župana mag. Marka Diacija, v svojem mediju niti z besedo ni omenil, da je bil v Šentjurju izveden tovrstni dogodek.

Sicer pa ste vljudno vabljeni k spremljanju sej občinskega sveta Občine Šentjur, še link: https://www.sentjur.si/objave/76 .

Foto: D.D.

Tako se upravičeno pojavlja vprašanje do kdaj bodo imeli občani občine Šentjur še vpogled v dogajanje na sejah občinskega sveta. V kolikor bodo takšne zgodbe ljudem ostale zamolčane, je lahko vprašanje časa kdaj se utegnejo podobne zgodbe pisati v drugih občinah po Sloveniji.

D.D.