Bodo občinski svetniki Občine Šentjur prižgali zeleno luč Domu starejših Šentjur za izvajanje programa Pomoč na domu

Foto: pixabay.com

Pomoč družinam na domu naj bi po novem od januarja 2020 v Šentjurju izvaja Dom starejših Šentjur. Omenjeno pomoč je namreč od leta 1992 opravljal šentjurski Center za socialno delo, ki pa je s 1. januarjem podal odpoved in tako občino zaprosil, da izpelje postopke za izbiro novega izvajalca. Odlok o organiziranju pomoči družinam na domu je bil v prvem branju sprejet brez dodatnih razprav. Sedaj morajo občinski svetniki odlok potrditi še v drugem branju.

Na 6. redni seji so občinski svetniki Občine Šentjur brez razprave v prvem branju sprejeli Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in dopolnilnih socialno varstvenih programov lokalnega pomena v Občini Šentjur na podlagi katerega bo prišlo do spremembe izvajalca te storitve v občini.

Od leta 1992 je storitev pomoč na družinam na domu, v Šentjurju opravljal Center za socialno delo. Maja v letošnjega leta je CSD Celje Občino Šentjur obvestili s pisno odpovedjo, da s 1. januarjem 2020 te storitve v Šentjurju center ne bo več opravljal. Ob tem so na CSD Celje občino prosili, da izbere novega izvajalca te storitve. Zakonodaja določa, da lahko to storitev kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javnih služb javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.

Dom starejših Šentjur, ki letos praznuje tudi 20 let svojega delovanja je v tem času pridobil dobre reference in ker so izkazali interes za opravljanje pomoči na domu, zato so se na občini odločili, da bodo izvajanje storitve s 1. januarjem 2020 predali omenjeni instituciji.

V domu so se zavezali, da bodo ob prevzemu programa prevzeli tudi vse trenutno zaposlene delavke in prostore. Pomoč na domu so v Šentjurju  so dosedaj izvajale vodja in koordinatorka programa Pomoč družini na domu ter pet redno zaposlenih izvajalk. Trenutno v Šentjurju pomoč na domu nudijo pri okoli 59-ih starejših osebah.

Z novim odlokom se bodo izdatki občine za ta namen povečali za 160.000 evrov, ki pa so jih že našli v občinskem proračunu. Odlok bo začel veljati v kolikor ga bo na seji občinskega sveta Občine Šentjur potrdila večina občinskih svetnikov.

M.I.