Bodo v Šmarju pri Jelšah z novim letom od turizma povišali prihodke v občinsko blagajno?

Foto: pixabay.com

V našem uredništvu smo 11. decembra 2018 pisali o uspešnosti občin glede trženja nočitev v njihovih krajih. Takrat smo na podlagi znanih podatkov ugotovili, da je v letu 2017 Občina Šmarje pri Jelšah tako na letni ravni kot tudi na prebivalca ustvarila najmanj nočitev, kar je pomemben izpad denarja za občinski proračun.

Zaradi tega bo zanimivo videti kako uspešno bo občina od leta 2019 naprej tržila svoj turistični potencial, saj bo z današnjim dnem pričel v omenjeni občini veljati Odlok o povišanju turistične takse in novi promocijski taksi. Promocijsko takso bodo uvedli na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Prav tako z današnjim dnem v veljavo stopi višja turistična taksa, ki jo je Svet Občine Šmarje pri Jelšah določil z odlokom, sprejetim meseca maja 2018. Tako bo po novem turistična taksa znašala 1,20 evra na osebo in promocijska taksa 0,30 evra, tako, da je od danes naprej taksa v omenjeni občini 1,50 evrov na osebo dnevno.

Podjetja, zasebniki, sobodajalci in ostali ki v občini sprejemajo turiste za prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi in morajo le-to v skladu zgoraj omenjenim odlokom nakazati na poseben račun Občine Šmarje pri Jelšah. Turistična in promocijska taksa mora biti poravnana najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec. Nadzor nad izvajanjem odloka bo izvajal medobčinski inšpektorat. Predpisane globe za kršitelje tega odloka znašajo od 300 do 2.000 evrov.

M.I.