Bojan Podkrajšek je poslanec Slovenske demokratske stranke, ki je bil izvoljen v volilnem okraju Slovenske Konjice in je že drugi mandat izvoljen v hram demokracije. Tudi nanj smo naslovili vprašanja, odgovorov nismo prejeli. V njegovem življenjepisu na portalu Državnega zbora Republike Slovenije so zapisani naslednji podatki.

Bojan Podkrajšek je svoje poklicne kompetence je od leta 1988 pridobival v termični obdelavi ročnega orodja Unior Kovaška industrija d.d., Zreče. Leta 2009 do prve izvolitve v Državni zbor leta 2014 je bil vodja vzdrževanja Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. Slovenske Konjice.

Od leta 1998 do leta 2010 je bil predsednik Krajevne skupnosti Špitalič, od leta 2002 do leta 2014 je bil občinski svetnik občine Slovenske Konjice, od leta 2006 – 2014 je bil predsednik Turističnega društva Špitalič ter v enakem obdobju tudi podžupan Občine Slovenske Konjice.

O leta 2008 je predsednik Nogometnega društva Dravinja, od leta 2011 podpredsednik Medobčinske nogometne zveze Celje, od leta 2012 predsednik Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Slovenske Konjice ter od leta 2013 tudi podpredsednik Sveta Slovenske demokratske stranke.

M.I.