Branko Petre poslovnim partnerjem občine omogočil predčasno plačilo opravljenih storitev

Foto: Občina Vojnik

Tudi župan Vojnika Branko Petre se zaveda, da se v času krize poslovni subjekti soočajo z likvidnostnimi težavami. Ker ga zakon zavezuje, da obveznosti poslovnih partnerjev ne more plačati pred potekom 30 dnevnega roka od izdaje računa, je našel rešitev kako lahko to zadevo reši in poslovnim subjektom pred rokom občina poravna obveznosti.

Poslovnim subjektom, ki potrebujejo predčasno plačilo je ponudil kompromis na način, da poslovni subjekti za 1 % znižajo ceno opravljenih storitev in tako lahko občina na podlagi znižane cene predčasno poravna obveznosti.

Celotno obvestilo je priloženo v nadaljevanju:

 

Foto: Občina Vojnik

M.I.